Przygotuj się na twardy Brexit

Wpływ Brexitu na wymianę towarową Unia Europejska - Wielka Brytania

Kate Bogusławska

Statystyki podają, że co roku do Wielkiej Brytanii wjeżdża 2 mln ciężarówek, z tego 23 proc. należy do polskich przewoźników. Ok 1,2 tys. polskich ciężarówek codziennie wjeżdża do Wielkiej Brytanii. Nic wiec dziwnego, ze Brexit spędza sen z powiek polskim firmom. Niestety każdego dnia Brexit staje się bardziej rzeczywisty, zarówno dla mieszańców Wielkiej Brytanii jak i dla obywateli pozostałych państw europejskich.

Jeśli nie będzie alternatywnego rozwiązania, to Wielka Brytania automatycznie opuści UE o północy z 29 na 30 marca na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatów.

W dniu oddawania tego artykułu do druku (1 marca 2019 r.) trwają dyskusje o opóźnieniu daty Brexitu czy o drugim referendum. Jednakże najbardziej prawdopodobnym wydaje się najczarniejszy scenariusz bezumownego Brexitu, czyli „no-deal” często zwanego twardym Brexitem (od ang. Hard Brexit).

W konsekwencji Wielka Brytania stanie się dla Polski krajem trzecim i będą wobec niej stosowane zasady takie jak w przewozach np. do Turcji czy na Ukrainę. W sytuacji, gdy nic nie jest ustalone i przygotowane (np. na granicy) przewoźnicy i kierowcy narażeni są na poważne problemy w wykonywaniu transportu. Dlatego przedsiębiorcy muszą być przygotowani na twardy Brexit, nawet, gdy w ostatniej chwili, jakimś szczęśliwym trafem, zostaną od niego uchronieni.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 1(37) luty-marzec 2019 str. 58-61.

Kate Bogusławska

Partner w londyńskiej kancelarii prawnej Carter Lemon Camerons LLP.