Zarządzanie

Przygotuj się na twardy Brexit

Kate Bogusławska 19 marca 2019

Statystyki podają, że co roku do Wielkiej Brytanii wjeżdża 2 mln ciężarówek, z tego 23 proc. należy do polskich przewoźników. Ok 1,2 tys. polskich ciężarówek codziennie wjeżdża do Wielkiej Brytanii. Nic wiec dziwnego, ze Brexit spędza sen z powiek polskim firmom. Niestety każdego dnia Brexit staje się bardziej rzeczywisty, zarówno dla mieszańców Wielkiej Brytanii jak i dla obywateli pozostałych państw europejskich.

Jeśli nie będzie alternatywnego rozwiązania, to Wielka Brytania automatycznie opuści UE o północy z 29 na 30 marca na mocy procedury wyjścia opisanej w art. 50 traktatów.

W dniu oddawania tego artykułu do druku (1 marca 2019 r.) trwają dyskusje o opóźnieniu daty Brexitu czy o drugim referendum. Jednakże najbardziej prawdopodobnym wydaje się najczarniejszy scenariusz bezumownego Brexitu, czyli „no-deal” często zwanego twardym Brexitem (od ang. Hard Brexit).

W konsekwencji Wielka Brytania stanie się dla Polski krajem trzecim i będą wobec niej stosowane zasady takie jak w przewozach np. do Turcji czy na Ukrainę. W sytuacji, gdy nic nie jest ustalone i przygotowane (np. na granicy) przewoźnicy i kierowcy narażeni są na poważne problemy w wykonywaniu transportu. Dlatego przedsiębiorcy muszą być przygotowani na twardy Brexit, nawet, gdy w ostatniej chwili, jakimś szczęśliwym trafem, zostaną od niego uchronieni.

[emaillocker id=”1155″]

Komisja Europejska przygotowuje swoich członków i dyskutuje zakresy działań i planów awaryjnych podkreślając, że przedsiębiorcy muszą być przygotowani na ewentualność „no deal”.

Konsekwencje „no deal”

Ten bezumowny Brexit to coś więcej niż kolejki w Calais (i innych portach) oraz wnikliwe kontrole graniczne i celne, a co za tym idzie zakłócenia transportowo-logistyczne i utrudnienie dostaw Just in Time. To także podwyższenie ceł na większość towarów na poziomie stawek obowiązujących dla państw trzecich, to zapłata VAT od importu towarów na granicy oraz zmiany poboru akcyzy. To wreszcie potencjalne zmiany w standardach technicznych, normach sanitarnych i związane z nimi koszty.

Hard Brexit to także utrudnienia w świadczeniu usług na terytorium Wielkiej Brytanii (WB) – w szczególności usług transgranicznych. Wielkim problemem będzie fakt, że przestaną obowiązać zasady państwa pochodzenia na korzyść przepisów WB.

W związku z tym, realnym wydaje się, że trzeba będzie występować o zezwolenia pozwalające na transport drogowy oraz na wykonanie usług przez pracowników delegowanych do Wielkiej Brytanii, oraz że nastąpi utrata prawa do kabotażu w WB.

Komisja Europejska przygotowała informacje dotyczącą ruchu drogowego i wezwała przedsiębiorców do podjęcia kroków przygotowawczych na wypadek Brexitu.

Należy pamiętać, że certyfikaty kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych, świadectwa zawodowe, licencje wspólnotowe na przewóz towarów, przewóz osób autokarem i autobusem wydane przez WB nie będą ważne na terenie Unii Europejskiej. Również przedsiębiorcy, którzy mają swoją siedzibę w WB, będą uważani za przedsiębiorców z siedzibą w państwie trzecim.

Podejmowanie działań przygotowawczych przez przewoźników powinno zawierać sprawdzenie typu homologacji, ponieważ certyfikat zgodności wydany przez brytyjski organ nie będzie już uznawany w krajach Unii. Natomiast producent posiadający w momencie wyjścia WB z Unii ważną homologację typu UK może wystąpić do organu kraju europejskiego z wnioskiem o udzielenie unijnej homologacji tego samego typu.

Podczas gdy brakuje pewności co do tego z jaką rzeczywistością będziemy musieli się zmierzyć od 30 marca 2019 r., angielskie organy planują procedury, które będą miały na celu zminimalizowanie wpływu tych drastycznych zmian.

Warto tu wspomnieć o planach ogłoszonych przez brytyjski Urząd Podatkowy, dotyczących wprowadzenia uproszczonej procedury importowania towarów z Unii – tzw. Przejściowej Uproszczonej Procedury.

Przejściowa Uproszczona Procedura

Tranistional Simplified Procedure (TSP)

Celem tych procedur jest wsparcie brytyjskich przedsiębiorstw, ale również uniknięcie korków i opóźnień w brytyjskich portach. W ramach tej procedury, brytyjskie firmy importujące z państwa członkowskiego będą mogły wystąpić o TSP. TSP zredukuje ilość informacji, które importer musi przedstawić, gdy towary wjeżdżają do WB, pozwalając przesunąć w czasie następujące kroki:

  • Pełna deklaracja może być przedstawiona po tym jak towar przekroczy brytyjską granicę, oraz
  • Cło należne za towar może być płacone aż do miesiąca od daty importu.

Aby móc używać TSP, firmy muszą:

  • Być zarejestrowane w WB;
  • Posiadać numer rejstracji, jako operator ekonomiczny –  Economic Operator Registration and Identification (EORI) number;
  • Importować towary z Unii Europejskiej, oraz
  • Posiadać konto odroczenia podatku lub wystąpić o takie konto posiadając finansowe gwarancje do 30 czerwca 2019 r.

Wnioski o rejestrację i autoryzację można składać poprzez rzadową stronę:

https://www.tax.service.gov.uk/submissions/form/transitional-simplified-procedures/Are-you-legally-established-within-the-United-Kingdom?n=0

Urząd planuje monitorować użyteczność tej procedury jednakże potwierdził, że będzie ona w użytku przez przynajmniej 12 miesięcy.

 

Jak przygotować się na No Deal Brexit?

Polskie firmy współdziałające z Wielka Brytanią, powinny rozważyć jak twardy Brexit może wpłynąć na ich business i podjąć kroki w kierunku zmniejszenia negatywnego wpływu Brexitu.

Praktyczne kroki powinny zawierać:

  • Identyfikację i analizę wpływu prawdopodobnych zmian w procedurach podatkowo- akcyzowych na codzienne działania i procedury oraz sposób, w jaki deklaracje podatkowe będą składane w przypadku twardego Brexitu;
  • Przeanalizować istniejące kontrakty i ewentualnie renegocjować ich zapisy, aby uwzględniały zmiany w zasadach akcyzowo-podatkowych;
  • Rozważyć wolumen handlu z Wielką Brytanią oraz potencjalne sieci dostaw, biorąc pod uwagę możliwość zatrudnienia innych firm i zmiany logistyczne;
  • Rozważyć ewentualność otworzenia firmy w Wielkiej Brytanii oraz wystąpienia o numer EORI.

Niezależnie od tego czy i jaki Brexit nastąpi, powyższe analizy i kroki pomogą zabezpieczyć biznes, a może nawet znaleźć lepsze rozwiązania na jego prowadzenie.

[/emaillocker]

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 1(37) luty-marzec 2019 str. 58-61.