Prawo

Ważne dla przewożących dostawczakami: Opłaty za korzystanie z niemieckich dróg

14 lutego 2019

Rzecznik generalny Wahl zaproponował, by Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oddalił skargę Austrii skierowaną przeciwko nowej niemieckiej opłacie za korzystanie z autostrad w sprawie C-591/17 Austria / Niemcy.

Przypomnijmy, że w 2015 r. Niemcy przyjęły ustawę przewidującą pobór opłaty za korzystanie z dróg federalnych przy użyciu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) poniżej 3.5 ton, tak zwanej „opłaty infrastrukturalnej”.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w Niemczech (pojazdy krajowe) opłata powinna być wniesiona przez właściciela pojazdu z góry w formie rocznej winiety.

Dla pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek uiszczenia opłaty infrastrukturalnej spoczywa na właścicielu lub kierowcy z chwilą pierwszego skorzystania z takich dróg, po przekroczeniu granicy państwa.

Opłata ma być wnoszona w formie winiety: dziesięciodniowej, dwumiesięcznej i rocznej. Jej wysokość uzależniona jest od okresu ważności, pojemności silnika, rodzaju silnika oraz klasy emisji i wynosi od 2,50 EUR do 130 EUR.

Opinia rzecznika nie jest oczywiście wiążącym rozstrzygnięciem, niemniej TSUE w większości przypadków w swoich wyrokach podziela zdanie rzecznika. RT

Źródło: www.tlp.org.pl