Relacje

Systemy Kolejowe 2019 w Wiśle

30 stycznia 2019

W dniach 23-25 stycznia w Wiśle odbyła się już IX edycja międzynarodowej konferencji Systemy Kolejowe: Bezpieczeństwo, IT, Prawo, Transport-Spedycja-Logistyka-Infrastruktura. Warto nadmienić, że wydarzeniu po raz pierwszy towarzyszyło Forum Intermodalne, podczas którego omówiono istotne zagadnienia związane z transportem intermodalnym.

 

Program tegorocznej konferencji zorganizowanej przez OLTIS Polska oraz První Signální wraz z Fundacją ProKolej obejmował nie tylko zagadnienia związane z bezpieczeństwem sprzętu, infrastruktury, gromadzonych danych i towaru na kolei. Wiele uwagi poświęcono także wyzwaniom i barierom rozwojowym, z którymi musi się zmierzyć branża transportu kolejowego oraz intermodalnego w Europie Śr.-Wsch. Wydarzenie pozwoliło też na wymianę polsko-czesko-słowackich doświadczeń oraz omówienie dobrych praktyk w łańcuchu dostaw. Po raz kolejny w ramach konferencji odbyło się ponadto spotkanie kadry zarządzającej trzech Zarządców Infrastruktury z Polski, Czech i Słowacji: PKP PLK SA, SZDC i ZSR.

Kolej rzeczy

Ważnym punktem konferencji była prelekcja Marka Tarczyńskiego, Przewodniczącego Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki: „Czy kolejowe przewozy towarowe są atrakcyjne dla spedytora i logistyka?”. Okazuje się, że polski transport kolejowy od ponad 20 lat doświadcza stagnacji, co znajduje odzwierciedlenie w dość niskich jego pozycjach w wielu globalnych indeksach. Na rodzimym rynku dotychczas najdynamiczniej rozwijał się transport samochodowy, m.in. ze względu na znacznie szybszą modernizację sieci drogowej niż kolejowej. Wyższą od kolei pozycję w łańcuchu dostaw ma także żegluga morska. W związku z tym krajowy rynek kolejowy staje przed wyzwaniem odnalezienia jakościowego klucza do poprawy swojej sytuacji. Szansą dla niego mogą stać się unijne środki, które przekazano na wzmocnienie przewozów intermodalnych.

Intermodalne możliwości

Program Systemów Kolejowych w tym roku po raz pierwszy powiększył się o Forum Intermodalne. O tym, jak zwiększa się zainteresowanie transportem intermodalnym w kontekście kolei opowiedział Krzysztof Plewa z Urzędu Transportu Kolejowego. Bardzo ciekawe wnioski pojawiły się też w wystąpieniu Kajetana Jagłowskiego, Sea and Air Freight Forwarding Directora w PEKAES: „Polska intermodalnym centrum Europy. Kraj tranzytowy czy HUB?”. Dobre praktyki i efektywne zarządzanie zrównoważonym transportem na podstawie funkcjonowania portu Hamburg zaprezentował Maciej Brzozowski.

Pod specjalnym nadzorem

Nie ma wątpliwości, że ostatnie katastrofy kolejowe, m.in. w niemieckim Rastatt w 2017 r. oraz na duńskim moście Storebæltsbroen w 2019 r., podkopały zaufanie do kolei i mocno nadwyrężyły do niej zaufanie wśród inwestorów. W związku z tym potrzeba zagwarantowania bezpieczeństwa ma dla uczestników rynku kolejowego w Europie fundamentalne znaczenie. Podczas tegorocznej edycji Systemów Kolejowych poświęcono mu szczególną uwagę, m.in. w prelekcjach Tadeusza Rysia, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych i Karola Trzońskiego, członka tej komisji, a także Włodzimierza Kiełczyńskiego, dyrektora Biura Bezpieczeństwa PKP PLK. Na jego znaczeniu i kulturze w transporcie szynowym skoncentrował się ponadto w swoim wystąpieniu prof. Marek Sitarz z Katedry Transportu Szynowego Akademii WSB.

Co na następnej stacji

Zwieńczeniem konferencji w Wiśle stała się debata podsumowująca prelekcje i fora, prowadzona przez Tomasza Krawczyka, w której udział wzięli przedstawiciele PKP PLK S.A., PEKAES oraz PISiL. Uczestnicy panelu dyskusyjnego rozmawiali przede wszystkim o potrzebie modernizacji infrastruktury kolejowej w obliczu ostatnich zmian w branży TSL oraz wobec wzrostu zainteresowania transportem intermodalnym. Eksperci byli zgodni co do faktu, że kolej i infrastruktura szynowa w Polsce wymagają modernizacji, aby sprostać wymaganiom wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw. Można oczekiwać, że w ciągu najbliższych lat, dobry stosunek jakości do czasu, będzie miał istotny wpływ na wykorzystanie kolei jako środka transportu. Warto nadmienić, że w tym roku uczestnicy konferencji wsparli finansowo: SOS Wioski Dziecięce, Rodzinny Dom Czasowego Pobytu „Sindbad” w Ustroniu oraz Terezkę Honek, chorą na porażenie mózgowe.