Finanse

Brexit no-deal 30 marca? Co czeka przewoźników?

30 stycznia 2019

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie poświęcone Brexitowi. Szczególnie zwracano uwagę na najgorszy dla naszych przedsiębiorców scenariusz, czyli twardy brexit no-deal od 30 marca.

Podczas spotkania eksperci MPiT, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawili bieżący stan negocjacji oraz wpływ bezumownego brexitu na kwestie roamingu, kwalifikacji zawodowych, przepływu danych osobowych, delegowania pracowników oraz obrotu towarami na rynku.

– W opinii MSZ, biorąc po uwagę dynamikę procesu politycznego po stronie brytyjskiej, na obecnym etapie należy założyć, że bezumowny brexit o północy 30 marca 2019 r. jest scenariuszem bazowym. Dlatego też trwają przygotowania administracji francuskiej do powrotu kontroli na granicy francusko-brytyjskiej, które obejmują m.in. przygotowanie w okolicy terenu na około 200 ciężarówek – komentuje po spotkaniu Katarzyna Piechowska-Strumik, dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, która uczestniczyła w spotkaniu.

Przedstawicielka MRPiPS przedstawiając konsekwencje brexitu w obszarze delegowania pracowników w ramach świadczenia usług,  podkreśliła że w przypadku bezumownego brexitu nie będzie kontynuacji formularzy PDA1.

– Możliwość złagodzenia skutków bezumownego brexitu na poziomie krajowym są ograniczone, dlatego MPiT będzie kontynuowało współpracę z przedsiębiorcami, zapraszając na kolejne spotkania mające na celu informowanie o przebiegu negocjacji i ich wpływie na sytuację polskich przedsiębiorców oraz zachęciło do zapoznania się z materiałami pomocnymi dla przedsiębiorców w przygotowaniach do bezumownego brexitu, m.in. dostępnymi na stronie biznes.gov.pl MPiT. – dodaje Katarzyna Piechowska-Strumik.

Ponadto, uruchomione zostały skrzynki mailowe: brexit_negocjacje@msz.gov.pl oraz brexit@mpit.gov.pl, na które można przesyłać swoje pytania związane z brexitem. ML

Źródło: www.tlp.org.pl