Finanse

Rok 2019 jeszcze lepszy niż 2018 dla rynku faktoringu

29 stycznia 2019

Pierwsze trzy kwartały 2018 r. przyniosły firmom faktoringowym – w tym Bibby Financial Services – obroty na poziomie 170 mld zł. Oznacza to wzrost o 27,6 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Rynek faktoringu dynamicznie się rozwija. Z tego rodzaju finansowania korzysta już 19 proc. przedsiębiorstw. To wynik o 9 pp. lepszy niż w 2017 r.

Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny Bibby Financial Services potwierdza: – To był dla nas i całej branży faktoringowej bardzo dobry rok. Miały na to wpływ 3 istotne czynniki. Po pierwsze, polska gospodarka jest w dobrej kondycji. Po III kw. polski PKB wyniósł 5,1 proc. w ujęciu rocznym. Z danych Eurostatu wynika, że był to najlepszy wynik w całej Europie. Po drugie, banki i instytucje finansowe starają dywersyfikować swoje portfele kredytowe i tam, gdzie to możliwe zachęcają do korzystania z faktoringu. Po trzecie, w ciągu roku obserwowaliśmy wzrost kosztów surowców, co przekładało się na wyższe wartości faktur przekazywanych do finansowania.

Sektor faktoringowy w Polsce notuje dynamiczne wzrosty. – Rośniemy szybciej niż rynek w Europie i na świecie – dodaje Jerzy Dąbrowski. – W 2017 r. globalnie branża urosła o 9 proc., a w Europie o 7 proc. Tymczasem w Polsce w tym okresie zwiększyliśmy obroty o 16,7 proc., a 2018 r. o 27,6 proc. Z usług wszystkich polskich podmiotów świadczących usługę faktoringową w pierwszych III kw. skorzystało ponad 16 tys. firm. Daje nam to 8 miejsce w Europie.

Coraz więcej fintechów

W ub.r. na rynku pojawiło się wiele nowych podmiotów świadczących usługi faktoringowe. – Konkurencja na rynku się zagęszcza, szczególnie w obszarze finansowania online, gwarantującego szybkość i minimalną liczbę formalności. Niemniej, firmy świadczące te usługi często uczą się działania na żywym organizmie, co może przekładać się na większą liczbę fraudów. To z kolei oznacza wyższe koszty ryzyka, a te przerzucane są na klientów. Może się więc okazać, że za szybko pozyskane finansowanie przyjdzie słono zapłacić. Druga kwestia to wysokość limitów. To oczywiste, że są one niższe. Dlatego cieszymy się z konkurencji, bo ona zawsze motywuje do działania – zapewnia Jerzy Dąbrowski.

Co nas czeka w 2019 r.

Dyrektor generalny Bibby Financial Services zachowuje optymizm: – Nie znamy jeszcze dokładnych wskaźników ekonomicznych za ostatnich kwartał 2018 r., ale jestem spokojny o wyniki branży. Wiele wskazuje na to, że dobra tendencja utrzymała się w IV kw. i rok zakończyliśmy na plusie. Spowolnienie gospodarcze najprawdopodobniej nadejdzie w 2019 r. To na pewno wpłynie i na nasz biznes. Warto jednak pamiętać, że wg lipcowego badania Polskiego Związku Faktorów problemy z przeterminowanymi płatnościami ma 67 proc. przedsiębiorców, a aż 58 proc. deklaruje, że ich kontrahenci domagają się wydłużonych terminów płatności. Połączenie tych czynników: opóźnionej zapłaty i długich terminów, może prowadzić do finansowej zadyszki i zatorów płatniczych, a stąd już tylko krok do poważnych problemów z płynnością. Faktoring jest remedium na te bolączki. Dlatego z optymizmem patrzę w przyszłość.

Fakturom należy się wolność

W 2019 r. kontynuowana będzie kampania Polskiego Związku Faktorów „Wolne faktury – bez zakazu cesji”. – To inicjatywa, w którą jestem mocno zaangażowany. Obecne zapisy prawne umożliwiają wpisywanie do umów między stronami zakazu cesji wierzytelności. W praktyce oznacza to, że droga do finansowanie faktoringiem jest dla wierzyciela zamknięta. Jako branża postulujemy zniesienie prawnej możliwości zakazywania cesji i mamy nadzieję, że ustawodawca przychyli się do naszego wniosku i odda fakturom należną im wolność.

Źródło: www.wolnefaktury.faktoring.pl