Prawo

Odpowiedź Komisji na twardy Brexit

4 stycznia 2019

Komisja Europejska przyjęła 14 aktów legislacyjnych (Contingency Action Plan) na wypadek wyjścia Wielkiej Brytanii „No deal” (bez porozumienia). Wobec niepewności co do ratyfikowania umowy wyjścia uzgodnionej między Wielką Brytanią a UE 25 listopada 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła wprowadzanie planu awaryjnego.

Środki podjęte przez KE dotyczą tylko niektórych wybranych dziedzin, dla których scenariusz „no deal” może powodować największe problemy. Obszary te to m.in.: usługi finansowe, transport, sprawy celne, polityka klimatyczna.

W zakresie transportu lotniczego propozycja dotyczy czasowych zasad świadczenia pewnych usług pomiędzy Wlk. Brytanią i UE. Pozwoli to brytyjskim przewoźnikom na loty przez terytorium UE (bez lądowania), świadczenie międzynarodowych rejsowych i nierejsowych usług w transporcie pasażerskim i cargo pod warunkiem, że Wlk. Brytania zapewni ekwiwalentne prawa dla przewoźników z UE. Inna propozycja dotyczy również czasowego (przez 9 miesięcy) ważności niektórych licencji w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie.

W zakresie transportu drogowego propozycja przewiduje czasowy, 9-miesięczny okres obowiązywania bazowych połączeń drogowych pomiędzy Wlk. Brytanią a UE również na tej samej zasadzie ekwiwalentności jak przy transporcie lotniczym. KE wnosi o przyjęcie zaproponowanych regulacji przez PE i RE, tak aby mogły one wejść w życie do 30 marca 2019 r.

Źródło: PISiL