Finanse

2019 – rok dużych zmian podatkowych

Dominika Pach 4 stycznia 2019

Obecnie na różnym etapie procedowania znajduje się aż sześć projektów ustaw wprowadzających zmiany do ustawy o VAT. Najwięcej istotnych zmian przewiduje tzw. duża nowelizacja z 6 września br., wprowadzająca kolejne rozwiązania mające na celu uszczelnienie systemu VAT. Natomiast już od 1 kwietnia 2019 r. – zgodnie z projektem ustawy zmieniającej z 8 listopada 2018 r. – podatnicy mogą korzystać z nowej instytucji – wiążącej informacji stawkowej.

To jednak nie wszystko, bo od 2019 r. przedsiębiorców, w tym z branży transportowej, objęły rewolucyjne zmiany także w podatkach dochodowych.

Nowości w VAT

 Jeden naczelnik dla podatnika

W projekcie ustawy z 6 września 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw pojawiają się następujące zmiany.

Zmiany upraszczające bezgotówkowe rozliczanie VAT z tytułu importu towarów do Polski – wyznaczenie dla podatnika jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego, jako właściwego do przedkładania niezbędnych dokumentów.

Literalne brzmienie obecnie obowiązujących przepisów wprowadza dla podatnika rozliczającego VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej obowiązek przedstawienia każdemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, na terenie właściwości, którego dokonywane są formalności związane z importem towarów, odpowiednich dokumentów (zaświadczeń lub oświadczeń) jak również dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.  Do 1 stycznia 2019 r. też można było zaobserwować różną praktykę stosowania tej regulacji, zarówno po stronie podatników, jak również organów celno-skarbowych.

[Locker] The locker [id=2084] doesn't exist or the default lockers were deleted.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie Transport Manager 6(36) grudzień-styczeń 2018/2019 str. 128-132