Finanse

Niemieckie myto – oficjalne stawki

18 grudnia 2018

Operator niemieckiego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych – Toll Collect – podał już oficjalnie, jakie stawki opłat drogowych dla ciężarówek będą obowiązywały od początku 2019 r. Są one znacznie wyższe niż dotychczasowe. Szczegóły przedstawiamy w oficjalnej tabeli Toll Collect poniżej.

Taryfy opłat drogowych zostały zapisane w niemieckiej ustawie o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG). Całkowita kwota jest sumą opłaty za przejechany płatny odcinek drogi, jaki pokonał pojazd lub zestaw pojazdów, będącej iloczynem długości oraz stawki za jeden kilometr, kosztów infrastruktury i kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

Udział kosztów związanych z infrastrukturą w stawce opłaty drogowej jest zależny od tego, czy samochód ciężarowy ma dwie, trzy, cztery czy pięć i więcej osi.

Udział kosztów związanych z zanieczyszczeniem powietrza w stawce opłaty drogowej uzależniony jest od klasy emisji spalin. Na podstawie klasy emisji spalin każdy pojazd jest przyporządkowany do jednej z sześciu kategorii A, B, C, D, E lub F.

W przypadku nowoczesnych samochodów ciężarowych o klasie emisji spalin Euro 6 (kategoria A) nie są naliczane koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza. Pobierana jest tylko stawka opłaty na finansowanie infrastruktury.

Za podanie klasy emisji spalin odpowiedzialność ponosi klient wnoszący opłatę drogową. Klienci są zobowiązani, zadeklarować prawidłowe dane (zasada deklaracji własnej). GT