Prawo

Kontyngent zezwoleń Polska-Białoruś na rok 2019

3 grudnia 2018

Podczas ostatnich obrad polsko-białoruskiej Komisji Mieszanej ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele organizacji Transport i Logistyka Polska, ustalono, że wielkość kontyngentu na 2019 r. wyniesie 199 tys. dla każdego z krajów.

 

W ramach kontyngentu na nadchodzący rok polskim oraz białoruskim przewoźnikom przysługiwać będzie po 170 tys. zezwoleń ogólnych, 22 tys. – tranzytowych i t 7 tys. – kr-3. W stosunku do 2018 r., w którym wydano łącznie 203 tys. zezwoleń, ich liczba w przyszłym roku nieznacznie się obniży. Stronie białoruskiej zależało na zwiększeniu kontyngentu do 220 tys. zezwoleń dla obu krajów, natomiast strona polska dążyła do jego obniżenia, m.in. ze względu na wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej i paliwa w naszym kraju.  Poza tym rodzimi przewoźnicy muszą zmagać się z licznymi obostrzeniami wprowadzanymi na obszarze wspólnoty unijnej, które w tak znacznym stopniu nie dotyczą firm spoza Unii Europejskiej.

Wstępnie na początku grudnia mają zostać podjęte próby ustalenia przyszłorocznego kontyngentu w relacji Polska-Rosja, które w październiku utknęły w martwym punkcie.