Finanse

Nowe obowiązki płatników niemieckiego myta i stawki od 1 stycznia 2019 r.

21 listopada 2018

Najprawdopodobniej od 1 stycznia 2019 r. niemiecki elektroniczny system poboru myta – TollCollect – wprowadza nowe taryfy opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Jak informuje berlińska centrala Toll Collect, procedura ustawodawcza nie została zakończona, więc możliwe są jeszcze zmiany w ostatecznej wielkości stawek. Projekt ustawy nakłada jednak na kierowców również nowe obowiązki współpracy z systemem.

Od 1 stycznia 2019 r. zadeklarowanie kategorii wagowej na urządzeniu pokładowym jest obowiązkowe i bezwzględnie wymagane. Ponadto w przypadku pojazdów i zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t dodatkowo należy podać liczbę osi. Podanie liczby osi jest możliwe także dobrowolnie przy mniejszej dopuszczalnej masie całkowitej. Brak ustawienia kategorii wagowej spowoduje nałożenie kary oraz ściągnięcie naliczonej kwoty opłaty drogowej.

Stawka opłaty drogowej

Stawka opłaty za kilometr składa się z trzech stawek częściowych za:

  • koszty infrastruktury odpowiednio do kategorii wagowej pojazdu lub zestawu pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Od dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 18 t. Koszty te zostają dodatkowo zróżnicowane w przypadku pojazdów o maks. 3 osiach lub 4 i więcej osiach,
  • koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza zależne od klasy emisji spalin,
  • koszty obciążenia hałasem w wysokości 0,002 euro.

W zestawieniu tabelarycznym podajemy stawki opłat dla samochodów ciężarowych, które najprawdopodobniej zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Kategorie wagowe

Rozróżnia się następujące kategorie wagowe:

  • ≥ 7,5 t – 11,99 t;
  • ≥ 12 t – ≤18 t;
  • 18 t w przypadku maks. 3 osi;
  • 18 t w przypadku 4 i więcej osi.

Ważna informacja:

Do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się (inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego) dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Nie uwzględnia się przy tym obciążenia podpór i nacisku naczepy. ML