Finanse

Spodziewany ponad dwukrotny wzrost w transporcie drogowym na świecie

19 listopada 2018

Popyt na pracę przewozową transportu drogowego towarów w 2030 r. może wynieść nawet 31 mld tkm. W 2050 r. może natomiast zwiększyć się do 51 mld tkm. Oznaczałoby to, że będzie 2,5-krotnie wyższy niż w 2015 r.

 

Z danych Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU zaprezentowanych w raporcie „Przyszłość Transportu Drogowego” wynika, że otwarcie nowych korytarzy transportowych oraz szlaków handlowych ma istotny wpływ na strukturę transportu drogowego na świecie.

Jego globalny rozwój stymulują m.in. rozwijające się gospodarki krajów azjatyckich. Wg prognoz IRU, ruch towarowy w Azji do 2050 r. może zwiększyć się ponad 3-krotnie w stosunku do 2015 r. Z kolei na rynku europejskim tempo wzrostu pracy przewozowej drogami może zmniejszyć się lub doświadczyć chwilowej stagnacji.

W związku z tymi zmianami oraz z uwagi na nadmierne regulacje prawne i ograniczoną podaż kierowców, przewoźnicy mogą zapewnić sobie przewagę konkurencyjną dzięki większej elastyczności w działaniu. W dłuższej perspektywie kluczem do sukcesu na rynku mogą okazać się innowacje technologiczne poprawiające bezpieczeństwo transportu i przyczyniające się do jego sukcesywnej automatyzacji.

Już ¾ ankietowanych przez IRU firm transportowych szacuje, że zakup autonomicznych ciężarówek w ciągu najbliższych 10 lat stanie się koniecznością i pozwoli im zwiększyć produktywność przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Źródło: IRU