Prawo

Polska zaskarżyła unijną dyrektywę ws. delegowania pracowników

4 października 2018

3 października Polska złożyła własną skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. dyrektywy o delegowaniu pracowników. – Zwracamy uwagę na protekcjonistyczny charakter dyrektywy. Założenia skargi węgierskiej są podobne – powiedział wiceszef MSZ Konrad Szymański.

Również Rząd Węgier zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znowelizowaną dyrektywę o pracownikach delegowanych – poinformowała Kancelaria Premiera Węgier.

Konrad Szymański dopytywany, czy Polska będzie współpracować z Węgrami w kwestii dyrektywy powiedział: „Współpracujemy w tej sprawie z szerokim gronem państw, czego przejawem jest skuteczne stworzenie szerokiej koalicji w sprawie specjalnych reguł gry dla transportu międzynarodowego”.

Ministrowie państw UE odpowiedzialni za sprawy społeczne zatwierdzili dyrektywę o pracownikach delegowanych 21 czerwca. Przeciwko jej ostatecznemu przyjęciu zagłosowały Polska i Węgry. Od głosu wstrzymały się Łotwa, Litwa, Chorwacja i Wielka Brytania.

Nowa dyrektywa jest niekorzystna z punktu widzenia interesów polskich i węgierskich firm. Ogranicza ona okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o sześć miesięcy na podstawie „uzasadnionej notyfikacji”, przedstawionej przez przedsiębiorcę władzom państwa przyjmującego. KL

Źródło: PAP