Technika

Od 1 października 2018 r. zmiany w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu SENT

3 października 2018

Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej informuje o zmianach w systemie SENT, które obowiązują od 1 października 2018 r.

Jeżeli firma transportowa przewozi towary objęte systemem SENT od 1 października 2018 r. musi mieć w pojeździe urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Może to być:

  • lokalizator, czyli urządzenie (np. tablet, smartfon) z zainstalowaną aplikacją SENT GEO, która służy do monitorowania trasy przewozu towaru;

lub

  • system używany przez przewoźnika, który gromadzi i przekazuje dane geolokalizacyjne środka transportu, tzw. zewnętrzny system lokalizacji (ZSL).

Skąd pobrać aplikację

Aplikacja SENT GEO jest bezpłatna dla urządzeń z systemem:

  • Google Android – w sklepie Google Play;
  • Apple IOS – w sklepie App Store.

Aby ją znaleźć, można skorzystać z wyszukiwarki danego sklepu. Specyfikację techniczną dla modułu SENT GEO (zewnętrzny system lokalizacji) można znaleźć na Platformie PUESC

Zakres przesyłanych danych

Przekazywane dane geolokalizacyjne to:

  • współrzędne geograficzne położenia środka transportu, w tym data i godzina ich pozyskania;
  • prędkość;
  • azymut środka transportu;
  • błąd przekazywania danych satelitarnych;
  • numer lokalizatora albo numer ZSL.

Obowiązki przewoźnika

Należy wyposażyć środek transportu w urządzenie, które przesyła dane geolokalizacyjne

i zapewnić ich bieżące przekazywanie podczas całej trasy przewozu towaru.

Obowiązki kierującego

Jeśli środek transportu jest wyposażony w lokalizator, trzeba uruchomić go przed rozpoczęciem przewozu towaru w Polsce albo z chwilą wjazdu do Polski. Lokalizator można wyłączyć nie wcześniej niż po dostarczeniu towaru na miejsce albo wyjazdu z Polski.

Jeśli przewoźnik stwierdzi, że lokalizator albo zewnętrzny system lokalizacji jest niesprawny przez ponad godzinę, musi zatrzymać się niezwłocznie na najbliższym parkingu lub zatoce postojowej.

Karencja w karaniu do końca roku

Za niedopełnienie obowiązków związanych z przesyłaniem danych geolokalizacyjnych

przewoźnik może zapłacić karę 10 tys. zł, a kierujący: 5-7,5 tys. zł.

Do 31 grudnia 2018 r. kary te nie będą stosowane.

Podstawa prawna

Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z późn. zm.) HT

Źródło: https://puesc.gov.pl