Prawo

Od dzisiaj nowy taryfikator kar za wybrane wykroczenia

3 września 2018

Dzisiaj (3 września) wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Najgroźniejszy dla przewoźników drogowych, kierowców i zarządzających transportem nowy taryfikator kar za wybrane wykroczenia.

Aż 12 tys. zł kary maksymalnej może zapłacić przewoźnik drogowy w przypadku naruszenia wybranych regulacji zawartych w nowym taryfikatorze. Za fałszowanie ewidencji czasu pracy lub odmowę udostępnienia jej kontrolerom zostanie naliczone 8 tys. zł. Osoba zarządzająca transportem może zapłacić teraz aż 3 tys. zł.

Zmienia się też tryb nakładania kary z wykroczeniowego na administracyjny, czyli albo zarządca zostanie ukarany w pełnej kwocie, albo w ogóle. Firmy powinny zwrócić uwagę także na nowości w naruszeniach – od września pojawiają się między innymi kary za brak wpisu w tachografie nazwy kraju, w którym kierowca rozpoczął i zakończył pracę (100 zł za każdy dzień) oraz za przekroczenie 10 godzin czasu pracy w porze nocnej.

Źródło: money.pl, pspdgynia.pl