Prawo

Wyższe kary dla przewoźników od 3. września

27 sierpnia 2018

3 września zaczną obowiązywać przepisy, które są skutkiem zmian w Ustawie o transporcie drogowym. Dla branży oznacza to niestety wyższe kary dla przewoźników za naruszenia takie np. jak wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia. Pojawią się też zupełnie nowe sankcje finansowe.

3 sierpnia 2018 r. została ogłoszona treść zmiany Ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Część przepisów już weszła w życie 18 sierpnia, natomiast największa ich część będzie obowiązywać od 3 września. Konieczność nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym wynikała ze zobowiązania nałożonego przez Unię Europejską na Polskę. Państwo zostało zobligowane do wdrożenia rozporządzeń unijnych, w głównej mierze dotyczących klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. JS

Źródło: www.trans.info.pl