Koniec użytkowania wieczystego od 1 stycznia 2019 r.

Przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów mają być wyjątkowo potraktowane w nowo przygotowywanej ustawie, przewidującej przekształcanie użytkowania wieczystego we własność. 1 stycznia 2019 r. właściciele mieszkań przekształcą swoje udziały w prawie użytkowania wieczystego we własność.

Firmy uwłaszczą się z mocy prawa, ale przy uwzględnieniu przepisów de minimis (…). Obecnie limit pomocy wynosi dla firm maksymalnie 200 tys. euro w ciągu trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów. Dla nich wynosi on do 100 tys. euro. KL

Źródło: www.rp.pl