Rażące naruszenia przewoźników ze wschodu w Polsce

Przekroczył dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu o 10 godzin i 14 minut, skrócił dzienny okres odpoczynku o 7 godzin i 57 minut, przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 3 godziny i 11 minut. To lista naruszeń stwierdzonych podczas kontroli łotewskiej ciężarówki, przeprowadzonej przez ITD kilka dni temu na drodze krajowej numer 8. W celu fałszowania danych kierowca używał cudzej karty. Rejestrował swój czas pracy na konto nieobecnego w pojeździe kolegi.

Ujawnione naruszenia odpowiadają łącznej karze pieniężnej dla przedsiębiorcy w wysokości prawie 8 tys. zł. Na kierowcę nałożono blisko 5 tys. zł mandatu. Inspektorzy zatrzymali kartę kierowcy nieobecnego podczas kontroli drogowej celem zwrotu do wystawcy.

Dzień po tej kontroli ITD z Białegostoku zatrzymała na terenie dawnego przejścia granicznego w Budzisku ciężarówkę należącą do przewoźnika rosyjskiego, realizującą przewóz na trasie Litwa – Niemcy. Analiza danych zapisanych na karcie białoruskiego kierowcy oraz w pamięci cyfrowego urządzenia rejestrującego wykazała liczne naruszenia dotyczące dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowych okresów odpoczynku i przerw. Kierujący trzykrotnie przekroczył dopuszczalny dzienny czas prowadzenia pojazdu kolejno o prawie 11 godz. i 30 min., o ponad 2 godz. i o blisko 40 min. Mężczyzna trzykrotnie skrócił dzienny okres odpoczynku i dwukrotnie przekroczył dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy.

Ujawnione naruszenia odpowiadają łącznej karze pieniężnej dla przedsiębiorcy w wysokości 5500 zł. Kierowca natomiast opłacił 8 mandatów karnych w łącznej kwocie 3200 zł.

Te przypadki pokazują jak niektórzy podchodzą do kwestii bezpieczeństwa na drodze. Kontrolowani wykonali jazdę dzienną w wymiarze ponad 20 godz. Biorąc udział w ruchu drogowym ryzykowali sprowadzenie niebezpieczeństwa nie tylko na siebie, ale także na innych uczestników. DP

Źródło: www.gitd.gov.pl