KE daje Danii 2 miesiące na wytłumaczenie się z zakazu parkowania pow. 25 godz.

????????????????????????????????????

19 lipca Komisja Europejska zareagowała na skargę TLP z 15 czerwca br. w sprawie duńskiego zakazu pozostawiania pojazdów na parkingach powyżej 25h obowiązującego od 1 lipca br. W czwartek Komisja wezwała Danię do zaprzestania dyskryminacji zagranicznych przewoźników i do poszanowania swobody świadczenia usług transportowych.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem „Komisja postanowiła (…), że zwróci się do Danii o zniesienie przepisów, zgodnie z którymi na miejscach postojowych, należących do państwa, nie można parkować ciężarówek przez dłużej niż 25 godz. To ograniczenie czasowe wpływa głównie na sytuację przewoźników nieposiadających siedziby w Danii, co stanowi dyskryminację ze względu na obywatelstwo, niedozwoloną na gruncie Traktatów UE. Ponadto limit ten uniemożliwia przestrzeganie rygorystycznych przepisów UE dotyczących czasu odpoczynku kierowców ciężarówek. Zasady te są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszanowania praw kierowców. Wspomniane ograniczenie narusza swobodę przewoźników w zakresie świadczenia usług transportowych (określoną w rozporządzeniu nr 1072/2009) i stanowi nieuzasadnioną pośrednią dyskryminację. Dania ma dwa miesiące na przedstawienie Komisji swoich uwag, po czym Komisja może podjąć decyzję o przyjęciu uzasadnionej opinii.”

Duńskie przepisy ograniczają możliwość postoju pojazdów ciężarowych na parkingach zlokalizowanych w ramach krajowej sieci dróg i autostrad. Maksymalny dopuszczalny czas postoju może wynosić 25 godz. Od 2019 r. za parkowanie powyżej wyznaczonego limitu nakładane mają być dodatkowe – wyższe opłaty (z 550 do 2000 DDK). Ponadto, planowane jest również podniesienie kar za niezgodne z przepisami parkowanie na drogach wjazdowych i wyjazdowych z parkingów.

Źródło: www.tlp.org.pl