Włochy: delegowanie tylko w kabotażu – zasady

10 lipca 2018 r. włoskie ministerstwo infrastruktury wydało okólnik dotyczący zmian w zasadach delegowania pracowników transportu drogowego. Sprawa dotyczy jedynie przewozów kabotażowych.

Oprócz dotychczasowych obowiązków związanych z świadczeniem usług kabotażowych dochodzą następujące:

  • elektroniczne zgłoszenie pracowników do włoskiego Ministerstwa Pracy, w tym danych dotyczących oddelegowanych pracowników, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy we Włoszech, miejsce wykonywania usługi (dane te muszą być przekazane najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem oddelegowania, a wszystkie zmiany komunikowane najpóźniej w ciągu 5 dni od ich zaistnienia);
  • zapewnienie takich samych warunków pracy i płacy jak pracownikowi kraju przyjmującego (tj. zapewnienia takiego samego wynagrodzenia i takiego samego wymiaru urlopu, jaki gwarantują układy zbiorowe danej branży);
  • ustanowienie przedstawiciela we Włoszech, który będzie zobowiązany przechowywać wyżej wskazane dokumenty i pozostawać do dyspozycji kompetentnych służb kontrolnych;
  • przechowywanie kopii dokumentacji pracowniczej we Włoszech, to jest zarówno podczas oddelegowania, jak i do 2 lat od dnia jego zakończenia) następujących dokumentów w języku włoskim: umowy zatrudnienia, potwierdzenia wypłat, zaświadczenia dotyczącego okresów oddelegowania, dokumentów potwierdzających ubezpieczenie społeczne osób delegowanych.

Poza tym wprowadza się następujące wymogi:

  • kwartalny okres ważności zgłoszenia delegowania kierowcy w danej firmie transportowej;
  • obowiązek posiadania w kabinie pojazdu następujących dokumentów w języku włoskim: potwierdzenie zgłoszenia delegowania, umowa o pracę, lista płac wraz z informacją o warunkach zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

Źródło: www.zmpd.pl