Finanse

Split payment już jest

10 lipca 2018

Od 1 lipca 2018 r. został wprowadzony zupełnie nowy mechanizm płatności podatku VAT – tzw. split payment. Wchodzi on w życie mocą ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Mechanizm split payment polega na tym, że nabywca płaci sprzedawcy tylko wartość netto zakupionego towaru lub usługi, natomiast kwotę podatku przekazuje na specjalne konto – tzw. rachunek VAT. Kwoty zgromadzone na rachunku VAT stanowią własność sprzedawcy, natomiast dysponowanie nimi jest ograniczone obowiązującymi regulacjami ustawowymi.

Inicjatywę w zakresie stosowania mechanizmu split payment ma podatnik będący nabywcą towaru lub usługi. Na szczęście stosowanie tego mechanizmu jest dobrowolne i znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników.

Szczegóły ewentualnego stosowania split paymentu w transporcie drogowym zostaną omówione w najbliższym, powakacyjnym num erze Transport Managera i podczas najbliższej prelekcji na konferencji Transport Manager Meeting, która odbędzie się w Poznaniu, 11 września.