Danuta Jazłowiecka

Przewodnicząca polskiej delegacji parlamentarnej do Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy. Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy. Posłanka do Parlamentu Europejskiego (7 i 8 kadencja)