Relacje

Polska Izba Spedycji i Logistyki ma 25 lat … i nową Radę

29 czerwca 2018

22 czerwca w Gdyni zakończyło obrady Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Spedycji i Logistyki polączone z XIX Kongresem Spedytorów. Oprócz uchwalenia absolutorium dla ustępujących władz Izby Walne Zgromadzenie wybrało również nowe władze PISiL.

Polska Izba Spedycji i Logistyki jest jedną z największych i najstarszych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Izba istnieje od 25 lat i zrzesza ponad 160 największych, działających w Polsce, przedsiębiorstw branży TSL. Na kolejną kadencję na przewodniczącego Rady wybrany został Marek Tarczynski (firma Terramar). Funkce wiceprzewodniczących Rady objęli Jarosław Domin (JAS FBG) oraz Grzegorz S. Woelke (Vive Transport).

Przed nową Radą stoi wiele wyzwań dotyczących reprezentowania interesów środowiska  transportu, spedycji i logistyki (TSL) oraz członków przed organami władz Polski i Unii Europejskiej. PISiL jest członkiem branżowych organizacji międzynarodowych FIATA i CLECAT, które są partnerami w stanowieniu przepisów prawa, regulujących działania branży TSL na świecie. ML

Na fot. Członkowie Rady PISiL.