Prawo

„RATUJMY TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY PRZED POPULIZMEM SOCJALNYM” – PODPISZ PETYCJĘ

28 czerwca 2018

Stowarzyszenie Pracodawców Transport i Logistyka Polska zorganizowało akcję zbierania petycji, wzywających do wyłączenia transportu z Dyrektywy o pracownikach delegowanych. Oto treść odezwy i link do strony internetowej, na której można znaleźć petycję, wydrukować ją i podpisać:

Europejskie prace nad Pakietem Mobilności oraz nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników, mogą na trwałe zniszczyć jednolity europejski rynek usług i wymiany towarowej – dwa podstawowe filary Unii Europejskiej. Zagrożone jest funkcjonowanie transportu międzynarodowego, a także międzynarodowy łańcuch dostaw.

Transport i Logistyka Polska wzywa wszystkich przedstawicieli branży oraz branż wspierających do poparcia wyłączenia transportu międzynarodowego ze sztucznych dla transportu przepisów o delegowaniu pracowników.

PODPISZ PETYCJĘ >>>