Prawo

Od 14 czerwca 2018 r. nowe towary oraz kolej objęte monitorowaniem

19 czerwca 2018

Ustawa z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw objęła monitorowaniem ładunków również towary przewożone koleją, a także nowe grupy produktów. Zmiany weszły w życie 14 czerwca.

Nowelizacja poszerza katalog towarów, podlegających systemowi monitorowania. Poza paliwem, olejem roślinnym, suszem tytoniowym oraz alkoholem skażonym są to również produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie Polski. Dodatkowo, ustawa wdraża pewne uproszczenia dla użytkowników, w tym m.in. możliwość dokonywania zgłoszeń zbiorczych, czy też z uwagi na fakt powszechnego wykorzystywania kodów CN w obrocie międzynarodowym i dla wyrobów akcyzowych, zastąpienie klasyfikacji PKWiU kodami CN.

Szczegóły w najnowszym numerze Transport Managera (TM 3/2018).