Prawo

Dobra reputacja zależy od naruszeń

12 czerwca 2018

Postępowanie w sprawie dobrej reputacji przewoźnika uzależnione będzie od tego, jak często dochodziło do jej naruszenia. Sejm uchwalił dwie nowele ustaw ważnych dla zawodowych kierowców. Pierwsza dotyczy transportu drogowego, druga – tachografów. W pierwszej z ustaw dokonano m.in. kategoryzacji pojęcia „poważne naruszenia obowiązków i warunków przewozu drogowego”.

Nowela zakłada, że każde z naruszeń, i to poważne, i bardzo poważne oraz najpoważniejsze, może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez samego kierowcę. Natomiast wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania ww. naruszeń.

W noweli przesądzono także, że w przypadku przewozu ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu wysyłający musi sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której określi masę kontenera lub nadwozia wymiennego. Z kolei przewoźnik będzie musiał okazać deklarację na żądanie organu kontroli, np. Inspekcji Transportu Drogowego.

Druga z ustaw – o tachografach – ma zwiększyć bezpieczeństwo systemu tachografów. Chodzi o ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia. Nowe przepisy dotyczą też warsztatów, do których trafiają tachografy.

Wprowadza się również uprawnienie dla funkcjonariuszy służb kontrolnych do polecania warsztatom sprawdzenia ewentualnego podłączenia do tachografów urządzeń manipulacyjnych.

Każdego roku Inspekcja Transportu Drogowego wykrywa ok. 1,5 tys. przypadków niedozwolonej ingerencji w dane rejestrowane przez tachograf (dane Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego).

Źródło: www.rp.pl