Automatyczne ważenie ciężarówek na Węgrzech

Od 1 czerwca 2018 r. na Węgrzech rozpoczęto automatyczne ważenie jadących pojazdów w powiązane z automatycznym karaniem za przekroczenie dopuszczalnych parametrów wagowych.

Dzięki temu stworzono nowy automatyczny system  ważenia samochodów – TSM, którego działanie polega na ujawnianiu naruszeń przepisów dla pojazdów będących w ruchu. Wykrywane są przeciążenia osi oraz przekroczenia dopuszczalnych mas całkowitych pojazdów. Odpowiednie czujniki są wbudowane w nawierzchnię drogi. Ponad 89 punktów ważenia zostało przygotowanych na potrzeby tego systemu, z których zdecydowana większość ma współpracować z obecną infrastrukturą wykorzystywaną do poboru opłat drogowych. Spodziewane jest zwiększenie efektywności ważenia z 2 do ponad 50 proc.

Źródło: www.pspdgdynia.pl za www.zmpd.pl