Transport poza Dyrektywą o pracownikach delegowanych

4 czerwca był bardzo ważnym dniem dla międzynarodowych przewoźników drogowych z centralnej i wschodniej części Unii Europejskiej. Posłowie Komisji Transportu i Turystyki TRAN – Parlamentu Europejskiego przegłosowali przepis wyłączający transport międzynarodowy spod Dyrektywy o pracownikach delegowanych. To bardzo dobra informacja również dla polskich firm transportowych. Oznacza bowiem, że wszystkie operacje transportowe – poza kabotażem – nie będą podlegały delegowaniu.

Głosowanie odbyło się na komisji TRAN, której pełnym członkiem jest poseł Elżbieta Łukacijewska. Udało się odrzucić niekorzystne zapisy przegłosowane wcześniej przez Komisję EMPL 29 maja. Było o nich głośno w mediach w związku z zamieszaniem w trakcie głosowania, co zdaniem sprawiło, że ok. 100 europosłów zagłosowało niezgodnie ze swoimi zamiarami – jak stwierdzili.

Poza tym udało się wywalczyć zapisy o możliwości odbierania odpoczynku w kabinach ciężarówek na monitorowanych parkingach oraz 7 dni na operacje kabotażowe (po 2 dni w danym państwie).

Pakiet Mobilności

Pakiet Mobilności to zespół reform europejskiego rynku transportowego, który ma na celu dostosowanie sektora do szybko postępującej rewolucji technologicznej, wprowadzający rozwiązania proekologiczne oraz socjalne, których celem jest poprawa warunków pracy kierowców. W skład pakietu wchodzą 3 rozporządzenia, o: czasie pracy kierowców, delegowaniu w transporcie oraz dostępie do zawodu i rynku przewoźników.

 – Pakiet Mobilności jest kluczowy dla polskiego sektora transportowego, który jest jednym z największych w Europie. Negocjacje były o tyle trudne, że bardzo wyraźnie zarysowały się odmienne stanowiska krajów Europy centralnej oraz peryferyjnej. Według przedłożonych propozycji operacje międzynarodowe i tranzyt będą wyłączone spod zasad delegowania, za to usługi kabotażowe będą objęte zasadami delegowania od pierwszego dnia. Pozwoli to na wyrównanie szans i osiągnięcie konsensusu między Zachodem i Wschodem UE – podkreśliła Elżbieta Łukacijewska, sprawozdawca-cień rozporządzenia o dostępie do rynku. – Zastosowanie zasad delegowania do transportu międzynarodowego stworzyłoby olbrzymie obciążenia dla firm z naszej części UE, a same zapisy byłyby nie do wyegzekwowania. Ponadto podważyłyby konkurencyjność firm transportowych i utrudniały swobodny przepływ towarów. Cieszę się, że przy wsparciu Grupy EPL udało się wyeliminować idące w tym kierunku propozycje. Mamy nadzieję, że podczas negocjacji z państwami członkowskimi, rząd polski utrzyma ten korzystny dla polskich kierowców kompromis – dodała.

Chcemy jasnych zasad

W skład propozycji szczególnie istotnych dla Polski wchodzi także m. in. konieczność odbierania odpoczynku poza kabiną, poza sytuacją gdy kierowca zatrzyma się na certyfikowanym parkingu z odpowiednią infrastrukturą, doprecyzowanie zasad wykonywania kabotażu, szereg propozycji przyczyniających się do zwalczania firm-skrzynek pocztowych i konieczność wprowadzenia inteligentnych tachografów we wszystkich pojazdach o dmc od 2,4 t do 2024 r.

– W przypadku braku jasnych i egzekwowalnych zasad dochodzi do nadużyć. Dlatego musieliśmy uprościć i doprecyzować istniejące zapisy.  Kabotaż powstał po to, aby kierowcy w drodze powrotnej nie musieli wracać pustą ciężarówką i tym samym miał pozwolić na optymizację transportu międzynarodowego, a nie na dawanie przykrywki firmom- skrzynkom pocztowym – powiedziała Elżbieta Łukacijewska. – Przyjęte przez Komisję Transportu i Turystyki propozycje są zdecydowanym sygnałem dla rządów państw członkowskich: „chcemy sprawiedliwej konkurencji w ramach wolnego i konkurencyjnego rynku z nowoczesnymi mechanizmami ochrony kierowców. Żeby to osiągnąć musimy poprawić warunki pracy europejskich kierowców” – podkreśliła.

Wczorajsze głosowanie kształtuje ogólne podejście Parlamentu Europejskiego przed rozmowami trójstronnymi z Komisją i Radą Unii, które mają się odbyć po wakacjach.

Po szczegóły zapraszamy na konferencję Transport Manager Meeting, która odbędzie się 20 czerwca w Warszawie w hotelu Novotel Airport. W trakcie konferencji o sukcesie polskich eurodeputowanych opowie Elżbieta Łukacijewska, europoseł, członek Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim, która w tym celu specjalnie przyjedzie wprost z Brukseli na naszą konferencję. Więcej informacji na temat tego spotkania oraz zapisy na stronie: http://konferencje.transport-manager.pl/

Marek Loos