Finanse

Drogi płatne w Niemczech – więcej i najprawdopodobniej drożej

29 maja 2018

Od 1 stycznia 2019 r. stawki opłat za korzystanie z niemieckich dróg płatnych zostaną zmienione. Nie są znane jeszcze wysokości nowych stawek. Wiadomo jednak, że składać się będą z trzech elementów: opłaty za infrastrukturę, opłaty za zanieczyszczenie powietrza i opłaty za hałas. Można z wielkim prawdopodobieństwem założyć, że nowe stawki nie będą niestety niższe od obecnych.

Co więcej, już od 1 lipca 2018 r. systemem poboru opłat na terenie Niemiec, obok istniejących 13,5 tys. km autostrad, objętych zostanie dodatkowo ok. 40 tysięcy km dróg krajowych (tzw. BundesStrassen).

W odróżnieniu od systemu bramek kontrolnych nad autostradami, celem weryfikacji prawidłowości uiszczenia opłaty, przy drogach krajowych instalowane będą specjalne słupki kontrolne. Ponadto, Federalny Urząd ds. Przewozu Towarów (BAG) zatrudni dodatkowo kilkuset inspektorów odpowiedzialnych za kontrolę poboru opłaty.

Federalne Ministerstwo Transportu spodziewa się dodatkowych przychodów z opłaty za przejazd w wysokości około 4,2 mld euro w okresie od 2019 r. do 2022 r., które zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę drogową.

Źródło: www.tlp.org.pl