Relacje

Międzynarodowy Kongres Logistyków CILT 2018 we Wrocławiu

21 maja 2018

W czerwcu do Wrocławia przyjadą logistycy z całego świata. Od 3 do 6 czerwca 2018 r. odbędzie się, po raz pierwszy w Polsce, Międzynarodowy Kongres CILT (The Chartered Institute of Logistics & Transport).

            W trakcie kongresu rozważane będą kluczowe zagadnienia dotyczące powiązania Europy Środkowo-Wschodniej ze światem, a także poruszane będą tematy związane z rewolucją w pojazdach elektrycznych i jej wpływie na logistykę. Delegaci będą mogli uczestniczyć w bogatych merytorycznie czterodniowych wydarzeniach oraz w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach.

            Międzynarodowy Kongres CILT to spotkanie najbardziej wpływowych osób związanych z logistyką i transportem z ponad 100 krajów z całego świata. To prestiżowe wydarzenie każdego roku przyciąga nie tylko członków CILT, ale także przedstawicieli rządów, profesjonalistów i naukowców z branży TSL ze wszystkich kontynentów, którzy podczas kongresów CILT podejmują decyzje mające istotny wpływ na kształtowanie przyszłości branży logistycznej i transportowej.

            W ramach kongresu spotykają się również przedstawiciele struktur CILT tj. Młodzi Profesjonaliści (YP), organizacji dedykowanej profesjonalistom do 35 roku życia oraz WiLAT (Women in Logistics and Transport) – organizacji zrzeszającej kobiety zaangażowane w kształtowanie przyszłości światowej logistyki.

            Kongres jest wydarzeniem cyklicznym. Członkowie CILT każdego roku spotykają się w jednym z krajów członkowskich by wspólnie podejmować decyzje, mające wpływ na rozwój branży logistycznej i transportowej.

            Organizacja The Chartered Institute of Logistics & Transport istnieje już blisko 100 lat. Powstała w 1919 r., a patronuje jej brytyjska Księżna Kanady, Australii i Bermudów Anna Mountbatten-Windsor. Instytut zrzesza ponad 33 tys. członków z ponad 100 krajów z całego świata. W ciągu ostatnich 20 lat, w ramach Instytutu wykonano 7,5 tys. opracowań, badań i raportów na potrzeby firm, organizacji rządowych i międzynarodowych korporacji. Dla Instytutu pracuje stale Rada Dyrektorów, która skupia 150 szefów logistyki z największych korporacji. Wskazują oni kierunki badań i rozwoju logistyki na następne lata. Ponadto Instytut od wielu lat prowadzi intensywne działania w sferze edukacji logistycznej zarówno dla wielkich korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorców. CILT wspiera też logistyczną działalność organizacji charytatywnych.

            Współorganizatorem kongresu jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Rektor tej uczelni, dr Marcin Pawęska jest zarazem założycielem struktur CILT(UK) w Polsce, jako jedynego akredytowanego ośrodka Instytutu w Europie Środkowo-Wschodniej. MWSLiT jest też jedyną w Polsce uczelnią posiadającą akredytację tego brytyjskiego Instytutu dla studiów na kierunku Logistyka.

            O możliwość zorganizowania kongresu ubiegali się także pretendenci CILT z Australii, Irlandii i Nigerii. Jednak Zarząd CILT na miejsce kongresu w 2018 r. wybrał Wrocław. Międzynarodowy kongres CILT, jako prestiżowe wydarzenie skupiające światowe autorytety, może być kopalnią wiedzy w trendach i aspiracjach branży logistycznej, która w każdym regionie, w każdym kraju, na każdym kontynencie jest siłą napędową gospodarki.

Uczestnictwo w Międzynarodowym Kongresie CILT stwarza możliwość poznania miasta i regionu, który jest gospodarzem wydarzenia w danym roku. Delegaci z całego świata przyjeżdżają, aby uczestniczyć w branżowych spotkaniach i wykładach, ale także, aby poznać nowe miejsce i kulturę państwa organizującego kongres.

Wydawnictwo Media 4 Business objęło to wydarzenie patronatem medialnym trzech wydawanych przez siebie czasopism: Transport Manager, Production Manager i Logistics Manager.

Więcej informacji:

http://www.cilt2018.cilt.pl/PL/