Prawo

Toll Collect na wszystkich niemieckich drogach federalnych

19 kwietnia 2018

Od 1 lipca wszystkie niemieckie drogi federalne zostaną objęte obowiązkiem uiszczania opłat drogowych za przejazd pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t w ramach systemu Toll Collect. Wszystko to za sprawą obowiązującej od 31 marca 2017 r. czwartej nowelizacji niemieckiej ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych w Niemczech.

Jak czytamy na portalu internetowym Toll Collect celem nowej ustawy jest zapewnienie źródła finansowania modernizacji sieci dróg federalnych oraz budowy nowoczesnej, bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w Niemczech. Ma temu służyć stopniowe wdrażanie systemu finansowania opartego na opłatach uiszczanych przez użytkowników dróg.

Niemieckie Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) powierzyło firmie Toll Collect techniczne przygotowanie tego procesu. Wraz z wprowadzeniem nowej ustawy sieć płatnych odcinków dróg federalnych zwiększy się do 40 tys. km. Obecnie opłaty drogowe od samochodów ciężarowych pobiera się na 15 tys. km autostrad i dróg federalnych.

Źródło: www.toll-collect.de