Prawo

Nowy p. o. zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego

5 kwietnia 2018

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, na wniosek szefa GITD, Alvina Gajadhura, powierzył Rafałowi Kozłowskiemu (na fot. z prawej) pełnienie obowiązków zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego od dzisiaj (5 kwietnia 2018 r.). Nominację, w imieniu Ministra Infrastruktury, wręczył Podsekretarz Stanu Marek Chodkiewicz.

Insp. w st. spocz. Rafał Kozłowski, przez ponad 23 lata pełnił służbę w Policji, w tym ponad 18 lat – w Policji ruchu drogowego. Zajmował kolejne stanowiska wykonawcze, a następnie kierownicze w jednostkach terenowych (KWP Białystok i Poznań) oraz w Komendzie Głównej Policji. Jako dyrektor Biura Ruchu drogowego odpowiadał za organizację, nadzór merytoryczny i pracę Policji ruchu drogowego. Pełnił także funkcję pierwszego zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – był bezpośrednio odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie służby prewencyjnej w Wielkopolsce.

Nowo powołany p.o. zastępcy Głównego Inspektora będzie odpowiedzialny za pracę Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i Delegatur Terenowych.

Źródło: www.gitd.gov.pl