Prawo

„Strefa czystego transportu” – nowe znaki drogowe

30 marca 2018

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dwa projekty rozporządzeń, które wprowadzają dwa nowe znaki drogowe, określają ich wzory graficzne i sposoby sytuowania (D-54 i D-55). Projekty zostały opracowane w związku z ustawą z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która wymagała określenia znaków drogowych do oznaczenia stref czystego transportu.

Rozporządzenia regulujące wprowadzenie nowych znaków drogowych weszły w życie wraz z rozpoczęciem obowiązywania ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w związku z czym, istnieje już możliwość tworzenia stref czystego transportu. Szczególnie dotyczy to centrów miast, co może ograniczać firmom transportowym np. prowadzenie zaopatrzenia sklepów w gęstej zabudowie, oczywiście o ile nie zamienią one floty na ekologiczną. Brakuje natomiast określenia warunków technicznych dla znaków drogowych oznaczających te strefy i warunków ich umieszczania.

Źródło: www.prawodrogowe.pl