Prawo

Słowenia: od 1 kwietnia elektroniczny system poboru opłat

20 marca 2018

Jak już informowaliśmy na łamach Transport Managera, Słowenia od 1 kwietnia 2018 r. wprowadza nowy system poboru opłat za przejazd tamtejszymi drogami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej (dmc) 3,5 t – DarsGo. Od tego dnia nie będzie możliwości uiszczania opłat drogowych w dotychczas przyjęty sposób, tj. poprzez bieżące regulowanie należności w miejscu poboru opłat, na tzw. bramkach.

Równocześnie, z użytku wycofane zostaną dotychczas stosowane środki elektroniczne: karty DARS oraz tablice elektroniczne systemu ABC. Z sieci słoweńskich dróg płatnych będą mogły korzystać jedynie te pojazdy o dmc powyżej 3,5 t, które zostaną zarejestrowane w systemie DarsGo oraz wyposażone w urządzenie pokładowe DarsGo, która umożliwi samodzielne naliczenie opłaty drogowej.

Wg. informacji przekazanych Ambasadzie RP w Lublanie przez stronę słoweńską, w związku z uruchomieniem ww. systemu nie są przewidziane żadne okresy przejściowe związane z wdrożeniem DarsGo. W związku z tym od 1 kwietnia br. posiadanie urządzenia DarsGo przed wjazdem na sieć płatnych dróg w Słowenii będzie bezwzględnie wymagane. Brak tego urządzenia traktowany będzie, jako wykroczenie, którego popełnienie wiązać będzie się z nałożeniem mandatu karnego w wysokości od 800 euro.

Dodatkowe informacje związane z systemem DarsGo można uzyskać na infolinii DARS pod nr tel. +386 1 518 8 350, pod adresem e-mail: info@darsgo.si oraz na stronie internetowej www.darsgo.si. Ponadto uruchomiona została strona systemu DarsGo w języku polskim: https://darsgo.si/portal/pl/dom

Źródło: Ambasada RP w Lublanie