Prawo

Francuska Minister Pracy zaostrza walkę z naruszeniami przepisów o delegowaniu

14 lutego 2018

12 lutego br. Francuska minister pracy, Muriel Penicaud ogłosiła nowy plan walki z pracą nielegalną oraz oszustwami w delegowaniu pracowników. Ma to być priorytetowe zadanie rządu francuskiego.

Plan zakłada szesnaście dodatkowych rozwiązań, które mają znacząco wzmocnić obecnie obowiązujące ustawodawstwo socjalne. Francja przewiduje dodatkowe rozwiązania prawne i praktyczne jak:

  1. zwiększenie wysokości kary nakładanej na pracodawców za jedno naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników z dwóch do 3 tys. EUR, przy czym kary za poszczególne naruszenia nadal będą sumowane do górnego pułapu 500 tys. EUR;
  2. wzmocnienie sankcji administracyjnych związanych z oszustwami w istnieniu fikcyjnej siedziby pracodawcy poza granicami Francji (fraude d’etablissement) poprzez wprowadzenie dodatkowych przesłanek zawieszenia działalności/usługi;
  3. rozszerzenie uprawnień prefektów do zamknięcia/wstrzymania działalności danego podmiotu;
  4. zwiększenie uprawnień kontrolnych inspekcji pracy poprzez zwiększenie prawa komunikowania się inspekcji z innymi instytucjami oraz wymiany danych z zakresu ubezpieczeń społecznych;
  5. zwiększenie intensywności prac komitetów międzyoperacyjnych departamentalnych (CODAF) – kontroli mieszanych m.in. instytucji ubezpieczeniowych, policji, organów skarbowych – celem zwiększenia efektywności kontroli, w szczególności w sektorach priorytetowych.

Ten plan będzie realizowany w 2018 r. Z niepokojem czekamy na szczegóły konkretnych projektów prawnych.