Zarządzanie

Pozycja dyspozytorów transportu na warszawskim rynku pracy

Justyna Pardon 12 lutego 2018

Na potrzeby kadrowe przewoźników składają się nie tylko kierowcy. Nie od dziś wiadomo, że obecny rynek pracy należy do kandydata. Aby pozyskać osobę z topowymi kwalifikacjami i doświadczeniem trzeba mieć to coś, co przyciągnie uwagę, zainteresuje, a następnie pozwoli z sukcesem zrekrutować pracownika. Przy pierwszych rozmowach kandydaci (ci aktywni, ale i ci „zaczepiani” przez headhunterów różnymi kanałami) są często zainteresowani ofertą, otwarci na spotkania. Jednak każda kolejna rozmowa odkrywa rozdźwięk między oczekiwaniami a ofertą. Okazuje się, że kandydat wcale nie jest gotowy relokować się do innego miasta czy nawet dojeżdżać 15 km dalej do pracy. Nie odpowiada mu praca w innych godzinach niż dotychczas lub oczekiwania finansowe są niemalże dwukrotnie wyższe niż budżet firmy.

Nasilająca się walka o kandydata sprawia, że firmy, zanim zdecydują się na duże inwestycje regionalne coraz częściej weryfikują rynek pracy w rozważanych lokalizacjach. Chcą mieć świadomość wyzwań związanych z dostępnością  kandydatów, ich oczekiwaniami czy specyfiką lokalnego rynku. Posiadanie takiej wiedzy jest kluczowe. Zdarza się, że firma wyciągnąwszy wnioski z analizy dostępnego potencjału ludzkiego, decyduje się wręcz na zmianę preferowanej lokalizacji fabryki, aby zapewnić lepsze możliwości rozwoju biznesu.

Między innymi takimi badaniami wspierającymi biznes zajmują się konsultanci Antal przy współpracy z działem Market Research Analizie poddani zostali m.in. dyspozytorzy transportu w okręgu warszawskim. Sprawdziliśmy kim są, jakie mają oczekiwania oraz jakimi kanałami najskuteczniej pozyskiwać tych specjalistów.

Dyspozytor transportu – czyli kim jesteś?

Doprecyzujmy badany profil. Dyspozytor transportu zajmuje się organizacją, koordynacją i nadzorem transportu w przedsiębiorstwie. Odpowiada za zgranie w odpowiednim czasie zarówno dostaw jak i odbioru, aby zoptymalizować koszty związane z transportem. Kontroluje i rozlicza czas pracy kierowców, dba również o efektywne zarządzanie zasobami i optymalizuje przewozy tak, aby kierowcy nie robili „pustych kilometrów”, czyli nie pokonywali tras z pustą naczepą.

W przypadku rekrutacji dyspozytorów ruchu kluczowe kryteria pracodawców to zazwyczaj doświadczenie w zarządzaniu transportem i znajomość języka angielskiego, który jest niezbędny w codziennej pracy. Do tego dochodzi dostępność, czyli najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy oraz oczekiwania finansowe mieszczące się w budżecie pracodawcy.

Portale karierowe – czyli gdzie Cię znajdę?

Posiadanie profilu zawodowego na portalach takich jak LinkedIn i Goldenline jest już standardem. Obserwacje Antal potwierdzają, że specjaliści i menedżerowie wiedzą, że aby być na bieżąco, zarówno z ofertami pracy jak i nowinkami w konkretnej dziedzinie, należy aktywnie na nich „funkcjonować”. Profesjonalne social media to nie tylko ciekawe artykuły czy oferty, ale również możliwość poszerzenia swojej sieci kontaktów i bycie bliżej branży – w imię starej zasady, że informacja w biznesie jest kluczowym dobrem.

Na tych zawodowych portalach społecznościowych grono dyspozytorów z Warszawy i okolic liczy ok. 900 osób. Przy czym należy podkreślić, że osoby nie znające języka angielskiego często ograniczają się jedynie do profilu na Goldenline, które jest dedykowane bardziej dla polskich przedsiębiorców. Natomiast osoby angielskojęzyczne zazwyczaj posiadają również profil na LinkedIn, często utworzony wyłącznie w języku angielskim, aby przykuwać większą uwagę firm zagranicznych, być bardziej interesującym dla potencjalnych pracodawców, móc poszerzać swoje grono znajomych i pogłębiać wiedzę o branży nie ograniczając się jedynie do rynku rodzimego.

Przeszukiwanie portali karierowych jest bardzo czasochłonnym zajęciem. Po wyłuskaniu profilu potencjalnego kandydata, samo jego „zaczepienie” nie jest wystarczające. Kluczowy jest sposób komunikacji. Odpowiednio skonstruowana wiadomość jest tym, co może albo zwiększyć skuteczność rekrutacji i zainteresować, albo wręcz przeciwnie, zaprzepaścić szanse na współpracę. Jeżeli kontakt okazał się trafny i kandydat chce rozmawiać o ofercie, często zanim uda się pozyskać cv, trzeba zaangażować się w dłuższą wymianę pytań i odpowiedzi, związanych z premiami, godzinami pracy, specyfiką firmy etc. Ten etap wymaga sporo determinacji i cierpliwości.

Dyspozytorzy na szczęście nie ograniczają się tylko do social media, ale również szukają pracy za pomocą standardowych portali z ofertami pracy.

Doświadczenie – czyli pokaż co potrafisz!

Badaniem objęte zostały osoby deklarujące i pracujące na stanowisku dyspozytor w Warszawie i okolicach. Spośród nich 43 proc. posiadało wcześniejsze doświadczenie na stanowisku dyspozytora. Potencjalni kandydaci pracowali zarówno w firmach, które zajmują się transportem zagranicznym (kraje członkowskie UE plus byłe republiki radzieckie) oraz takich, które obsługują konkretne województwa, czy wręcz koncentrują się wyłącznie na kilku konkretnych klientach, których obsługują od lat. Spectrum transportowanych produktów było bardzo szerokie – począwszy od żywności po produkty budowlane. Rozpiętość skali łącznego doświadczenia zawodowego liczonego w latach wynosiła od pół roku do blisko 20 lat.

Dalsza analiza i pogłębione rozmowy wykazały, że w grupie osób deklarujących posiadanie kompetencji mieszczących się w badanym profilu znaczną część stanowili pracownicy ze zbyt dużym lub zbyt małym doświadczeniem. Część osób posiadała wyższe kwalifikacje, z poziomu team leaderów, managerów czy kierowników, a część nie zetknęła się z pracą jako dyspozytor w ogóle (np. kierowcy, magazynierzy). Niemniej warto podkreślić, że w większości przypadków kandydaci posiadali wykształcenie związane z szeroko pojętym transportem, spedycją czy logistyką.

Do you speak English?

Czasy, gdy język angielski był dużym plusem już dawno mamy za sobą, na rynku warszawskim funkcjonuje wiele firm nie tylko o światowym zasięgu, ale również kierowanych przez obcokrajowców, którzy nie znając języka polskiego bez problemu zarządzają polskim zespołem.

Przeprowadzona przez konsultantów Antal znaliza rynku wykazała, że spośród osób deklarujących gotowość pracy na stanowisku dyspozytora język angielski w stopniu przynamniej komunikatywnym znało 61proc. Takie kwalifikacje posiadają osoby odpowiedzialne za organizację transportu zagranicznego lub pracujące w międzynarodowych firmach. Kandydaci, którzy obsługują niewielkich klientów w swoim regionie, nie czują potrzeby nauki języków obcych i nie inwestują w poszerzenie swoich kompetencji czy też nie planują rozwoju w tym kierunku.

Dostępność do pracy – czyli jak szybko mogę Cię mieć!

Obecni na rynku kandydaci, to osoby stosunkowo szybko dostępne do podjęcia nowej pracy. W przypadku badanej grupy niemal połowa (49 proc.) posiadała miesięczny okres wypowiedzenia, co świadczy o tym, że zatrudnienie u obecnego pracodawcy wynosiło minimum 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 3 lata. Kandydaci z okresem 3-miesięcznym deklarowali, że są w stanie skrócić okres wypowiedzenia nawet do 1 miesiąca.

Oczekiwania finansowe

Oczekiwania finansowe okazały się zróżnicowane przede wszystkim przez dwa czynniki: lokalizacja potencjalnego kandydata (zamieszkanie w Warszawie lub poza stolicą) oraz znajomość języka angielskiego (lub jej brak).

Kandydaci spoza Warszawy mieli średnio o 6 proc. wyższe oczekiwania finansowe niż osoby mieszkające w Warszawie (częstym powodem tego był dojazd do pracy, chęć relokacji i wyższe oczekiwania od rynku pracy w stolicy).

Zaskakujący jest fakt, że najwyższe oczekiwania mieli specjaliści spoza Warszawy, którzy nie znali angielskiego. Różnica to 10 proc. w odniesieniu do osób z Warszawy z językiem angielskim. Dyspozytorzy bez znajomości języka obcego najczęściej zajmują się obsługą lokalnych klientów. Może to sugerować, że tacy pracownicy, którzy pracują po kilka lat (7-10) dużo ryzykują zmieniając pracę, zatem wyższe oczekiwania finansowe uwzględniają swego rodzaju premię za ryzyko.

Świadomość rynku – czyli być zwycięzcą!

Wnioski z przeprowadzonej analizy rynku pracy pokazały co pracodawcom może zaoferować rynek warszawski w zakresie dostępności dyspozytorów transportu. Świadomość wyzwań pozwala odpowiednio skalibrować plan działań rekrutacyjnych, ale i ofertę – w miarę możliwości firmy, co jest tym istotniejsze im większa skala planowanej rekrutacji.

W wielu firmach nadal nie docenia się wagi czynnika ludzkiego i jego wpływu na strategiczne decyzje biznesowe i obierane kierunki rozwoju. Tymczasem pozyskanie niezbędnej wiedzy o rynku pracy przekłada się bezpośrednio na większą efektywność realizacji planów i oszczędza wielu nietrafionych decyzji.