Finanse

8 mld zł z SENT

6 lutego 2018

W rezultacie funkcjonowania ustawy o monitorowaniu towarów do budżetu państwa wpłynęło 8 mld zł, wpłaconych do budżetu państwa przez dwa największe koncerny. Dodatkowo o połowę spadła sprzedaż olejów smarownych, zaś eksport z Polski olejów jadanych spadł o 75 proc.

W SENT zaangażowanych jest ok. 1,5 tys. osób, a do stycznia znalazło się w nim ponad 2,3 mln zgłoszeń. Kontroli poddano ok. 1 proc. zadeklarowanych przewozów, w ich wyniku nałożono 2 tys. kar. Duży udział w tych karach mają przewoźnicy. Najczęściej stwierdzanymi naruszeniami są nieuzupełnienie numeru licencji oraz brak aktualizacji zgłoszenia.

Ministerstwo Finansów, nadzorujące system SENT, poinformowało, że założeniem resortu jest, aby w pierwszej kolejności weszła w życie tzw. nowelizacja kolejowa (rozszerzająca zakres systemu, na przewozy kolejowe), zaś w odstępie miesięcznym, kolejna – przewidująca obowiązek posiadania urządzeń lokalizacyjnych GPS. Obie ustawy przewidują okres niekaralności (2 i 3 miesięczny). MF rozpoczyna również kolejne rozmowy z Komisją Europejską, która ma wątpliwości czy obowiązek posiadania urządzeń GPS jest zgodny z Umową Europejską, dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Wątpliwości te wstrzymują od listopada 2017 r. prace parlamentarne nad projektem.

Źródło: tlp.org.pl