Finanse

Wpływy z viaTOLL wzrosły w 2017 r. do 1,88 mld zł

29 stycznia 2018

Wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat, realizowanego w ramach viaTOLL, wzrosły w 2017 r. do 1,88 mld zł z 1,7 mld zł w roku 2016 – poinformował viaTOLL w komunikacie prasowym. Operatorem systemu jest Kapsch Telematic Services.

Na początku lipca ubiegłego roku nastąpiło rozszerzenie systemu o 360 km do ponad 3660 km. Na koniec grudnia w systemie było zarejestrowanych ponad 1122 tys. pojazdów i 552 tys. podmiotów gospodarczych.

W komunikacie poinformowano, że system obejmuje zarówno elektroniczny pobór opłat dla pojazdów ciężkich na zdefiniowanej sieci dróg, jak i opłaty elektroniczne oraz manualne (na bramkach) na dwóch odcinkach państwowych autostrad A2 / A4.

W ubiegłym roku koszty funkcjonowania systemu viaTOLL stanowiły 14 proc. rocznych wpływów, czyli około 262,7 mln zł. ViaTOLL poinformował, że sumaryczne wpływy z opłat drogowych w Polsce od początku funkcjonowania systemu, czyli od lipca 2011 r. do końca 2017 r. wyniosły ponad 9,11 mld zł.

Jaj poinformował viaTOLL niezmiennie największą grupę zarejestrowanych przewoźników stanowią Polacy (58,9 proc.), ale ich odsetek sukcesywnie spada. Na kolejnych miejscach plasują się: Niemcy (5,5 proc.), Litwini (3,7 proc.), Ukraińcy (2,8 proc.), Czesi (2,81 proc.), Rumuni (2,6 proc.) Rosjanie (2,5 proc.), Węgrzy (1,8 proc.), Słowacy (1,7 proc.) oraz Białorusini (1,5 proc.).

Kontrakt z operatorem systemu spółką Kapsch Telematic Services wygasa na początku listopada 2018 r. Zgodnie z zapisami ustawowymi poborem opłat za przejazd po drogach krajowych zajmie się wtedy Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Na mocy nowych regulacji, zmiana podmiotu pobierającego opłaty nastąpi 3 listopada 2018 r.

Według projektodawców ustawy rozwiązanie to pozwoli też uniezależnić procesu poboru opłat drogowych od podmiotów trzecich. Ponadto dzięki przejęciu pełnej kontroli nad KSPO przez administrację państwową ułatwione będzie ewentualne dokonywanie szybkich zmian w systemie.

Nowe przepisy mają też zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych, gromadzonych w ramach KSPO i wyższą standaryzację rozwiązań, w tym możliwości rozwoju KSPO i jego integracji z innymi systemami teleinformatycznymi.

Źródło: PAP