Zarządzanie

Transportowy employer branding

Artur Dzięgielewski 25 stycznia 2018

Do niedawna jednym z najważniejszych problemów, z którymi borykali się właściciele dużych i małych firm było zjednanie sobie przychylności oraz lojalności ze strony klientów. Obecnie, kiedy to pracownicy dyktują warunki na rynku pracy, wielu przedsiębiorców zastanawia się nad najbardziej skutecznymi sposobami przyciągnięcia wartościowych pracowników oraz przywiązanie i lojalność już zatrudnionych, a tym samym stworzenie im najlepszych warunków do pracy.

Biorąc pod uwagę to, iż budowanie lojalności pracowników to proces o jasno oznaczonym początku, kluczowe jest, aby uświadomić sobie, że wdzięczność oraz przywiązanie podwładnych nie jest dane raz na zawsze, natomiast osoba zatrudniona musi w pełni utożsamiać się z filozofią przedsiębiorstwa, w którym pracuje, bowiem pełni ona funkcję swego rodzaju ambasadora naszej firmy na rynku.

Specjaliści z zakresu HR podkreślają, iż cały proces budowania lojalności pracowników w firmie może przebiegać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji, co oznacza między innymi to, że z punktu widzenia pracodawcy ważne są nie tylko działania marketingowe oraz PR, ale również polityka personalna, a także wszelkie akcje skierowane do pracowników. W procesie pozyskiwania i budowania lojalności wyróżnia się cztery kluczowe etapy, na które składają się: pozyskanie kandydata, rekrutacja, utrzymanie i przywiązanie zatrudnionych do firmy oraz eleganckie rozstanie. W niniejszym artykule skupimy się na trzecim punkcie.

Zadowolenie klienta i pracownika

Niniejsze studium przypadku zostanie oparte na przykładzie firmy Crusar z sektora transportowo-spedycyjno-logistycznego (TLS). Z tego powodu należy pokrótce przedstawić charakterystykę tego przedsiębiorstwa. Crusar zajmuje się dostarczaniem różnego rodzaju usług z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Przedsiębiorstwo to zajmuje się transportem morskim, lotniczym oraz drogowym, a także magazynowaniem powierzonych sobie towarów. Wraz z prężnie działającą firmą transportową, Crusar rozwija się także w zakresie konsultingu i outsourcingu.

Tym, co wyróżnia Crusar spośród innych organizacji z sektora TLS, jest przede wszystkim dbałość o zadowolenie klienta poprzez dostarczanie bardzo nowoczesnych i jakościowych rozwiązań, opartych na rzetelnej pracy i indywidualnym podejściu. Co ważne, takie działanie możliwe jest do osiągnięcia jedynie dzięki kadrze składającej się z pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach, praktyków, których wiedza i doświadczenie stanowią podstawę dla sprawnego opracowywania i przeprowadzania niekiedy skomplikowanych projektów. Z tego też powodu w firmie istnieje ciągła potrzeba motywowania i szkolenia zatrudnionych po to, aby przedsiębiorstwo to mogło nieustannie świadczyć usługi na bardzo wysokim poziomie.

Budowanie lojalności pracowników firmy Crusar

Budowanie lojalności pracowników zaczyna się jeszcze zanim zostaną zatrudnieni w firmie. To pozytywny wizerunek organizacji w mediach oraz reputacja wśród obecnych lub byłych pracowników gwarantuje zainteresowanie podjęciem współpracy przez potencjalnych kandydatów. Na dalszym etapie o zatrzymaniu współpracowników decydują przede wszystkim szanse awansu oraz rozwoju zawodowego, możliwe dzięki odpowiednio rozplanowanym ścieżkom rozwijania kariery. Oczywiście nie można zapomnieć również o pakiecie benefitów pozapłacowych, które stanowią dodatkową zachętę do pozostania przy jednym pracodawcy przez dłuższy czas. W jaki sposób wszystkie te elementy motywują pracowników do pozostania w firmie? Omówimy to na przykładzie firmy Crusar.

Wizerunek pracodawcy w mediach

Opinia o danym pracodawcy coraz bardziej rzutuje na tym, czy kandydaci zdecydują się na pracę właśnie dla tej konkretnej organizacji. Jak dowodzą badania, znaczna ilość osób poszukujących pracy nie podejmuje jej, jeśli firma nie ma tak zwanej dobrej opinii publicznej. Zatem utrzymanie dobrego wizerunku na zewnątrz organizacji przekłada się na konkretne efekty w zakresie rekrutacji i pozyskiwania wartościowych pracowników.

Nie należy zapomnieć również o Crusar4Fit, w ramach którego promuje się aktywność fizyczną. Jest to miejsce, które powstało nie tylko w celu promowania zdrowego i aktywnego stylu życia, ale również zapewnienia pracownikom Crusar odpowiednich warunków do poprawy ich zdrowia. To studio treningów personalnych, w których każdy ma szanse na otrzymanie indywidualnego wsparcia trenera wraz z dopasowanych do jego oczekiwań, potrzeb i możliwości planu treningowego i zbilansowanej diety. W ramach projektu zwraca się szczególną uwagę na wpływ sportu i aktywności fizycznej na stres. Pokonywanie własnych słabości i regularne treningi pozytywnie wpływają na zwiększenie siły zarówno fizycznej, jak również psychicznej.

Programy adaptacyjne

Lojalność pracowników wobec firmy warto rozwijać już od pierwszego dnia pracy. Jak wynika z badań, istotną rolę w tym procesie pełnią tutaj wszelkiego rodzaju programy adaptacyjne. To one pozwalają nowym osobom w firmie w rozeznaniu się w procedurach obowiązujących w organizacji, ale równocześnie wskazują na to, że tacy pracownicy nie są pozostawieni sami sobie, a ich komfort pracy jest dla pracodawcy istotny.

Poszczególne firmy w różnoraki sposób rozwiązują kwestie wprowadzenia nowozatrudnionych w kulturę swojej organizacji. Zazwyczaj zależy to od jej rozmiaru: mniejsze preferują stworzenie instrukcji, swego rodzaju podręcznika nowego pracownika, natomiast większe firmy organizują szkolenia. Ten ostatni model został przyjęty przez Crusar i obejmuje spotkanie z trenerem, w trakcie którego poznaje się strukturę firmy, zadania każdego działu oraz strategię marketingową (ostatni element komunikowany jest wszystkim pracownikom, ponieważ jego znajomość pozwala na wyjaśnienie celu, do którego organizacja dąży).

Programy benefitów pozapłacowych

Benefity pozapłacowe na stałe wpisały się w ofertę dodatkowych korzyści, które oferuje się pracownikom, poza podstawową pensją lub premią. Stanowią one ciekawą ofertę i – czego nie da się ukryć – przedmiot rywalizacji konkurencyjnych firm, pomagającą zarówno przyciągnąć, jak i zatrzymać pracowników w firmie. Do najczęstszych typów benefitów oferowanych przez przedsiębiorstwa do tej pory można było zaliczyć przede wszystkim możliwość uzyskania dofinansowania do studiów, kursów oraz zakupu okularów. Obecnie zakres korzyści wychodzi daleko poza te ramy, natomiast standardem stało się udostępnianie pracownikom pakietów sportowych, zdrowotnych i ubezpieczeniowych.

Nie inaczej ma się rzecz w firmie Crusar, która stawia na rozwój współpracowników w tych sferach. Pracownicy mogą zatem otrzymać od pracodawcy dofinansowanie do studiów, szkoleń, kursów oraz warsztatów i konferencji. Dodatkowo, każda zainteresowana osoba ma możliwość skorzystania z indywidualnych lekcji języków obcych (oferowanych po bardzo atrakcyjnych cenach). W siedzibie firmy udostępniona została także biblioteka, w której znajdują się pozycje z zakresu zarządzania zespołem, zarządzania projektami, organizacji czasu oraz miejsca pracy. Z kolei ci, którzy chcieliby, aby Crusar sfinansował im rozwijanie pasji, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie specjalnego zasiłku na ten cel.

Organizacja oferuje również bogaty pakiet zdrowotny. W jego skład wchodzą przede wszystkim dofinansowane ubezpieczenie w PZU, pakiet zdrowotny w sieci przychodni Medicover. Pracownicy, którzy chcieliby skorzystać z pomocy specjalisty, mogą umówić się na spotkanie z psychologiem, fizjoterapeutą i pielęgniarką. Crusar współpracuje również z prof. dr hab. Andrzejem Milewiczem, specjalistą chorób metabolicznych oraz procesów odpowiedzialnych za starzenie się.

Ze względu na to, iż odpowiedni wypoczynek oraz aktywność fizyczna wpływają na wydajność w pracy oraz dobre samopoczucie, pracownicy Crusar mogą skorzystać z oferty klubów fitness oraz siłowni dzięki karcie Multisport. Z kolei osoby preferujące indywidualne podejście mają możliwość umówić się na trening personalny z certyfikowanym trenerem. Aktywność fizyczna wzbogacana jest odpowiednią dietą, dlatego pracownicy mają dostęp do posiłków, owoców oraz soków w firmie.

Ponadto użytkownicy samochodów mogą otrzymać dofinansowanie do opłaty leasingowej lub kosztu napraw pojazdu w warsztacie.

Opinia pracowników

Do niedawna opinia pracowników na temat firmy oraz ich rozeznanie w kwestiach zarządzania nią nie były istotne dla menadżerów. Jak się jednak okazało, są oni bardziej zaangażowani w pracę, kiedy mają rzeczywistą możliwość aktywnego uczestniczenia w jej działalności. Z tego powodu Crusar zachęca do przedstawiania własnych projektów i wprowadza te najbardziej interesujące. Okresowo organizuje się spotkania z zarządem. Natomiast pracownicy, którzy są najbardziej aktywni, zdobywają punkty w wewnętrznym programie lojalnościowym.

Jednym z projektów pracowników firmy Crusar jest pozarządowa organizacja charytatywna, pracująca na rzecz osieroconych dzieci w Zimbabwe, czynnie wspierająca działalności Fundacji Emilia`s Heart.