Prawo

Luksemburg zawiesza przepisy o płacy minimalnej

24 stycznia 2018

Luksemburg zawiesił stosowanie przepisów regulujących płacę minimalną zarówno w przypadku transportu międzynarodowego, jak i kabotażu do czasu uchwalenia nowych przepisów na poziomie europejskim.

Tłumaczenie oficjalnego komunikatu brzmi następująco:

„Zawieszenie obowiązku zgłaszania oddelegowania oraz kontroli stosowania luksemburskich przepisów w kwestii minimalnego wynagrodzenia do kierowców oddelegowanych w sektorze transportu transgranicznego towarów i osób.

Przepisy o oddelegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług dotyczą zasadniczo transportu towarów i osób w zakresie: operacji kabotażowych mających miejsce w Luksemburgu; przewozów transgranicznych mających miejsce do lub z Luksemburga.

Aktualnie jednak, obowiązek składania deklaracji o oddelegowaniu oraz kontrola stosowania luksemburskich przepisów w kwestii minimalnego wynagrodzenia, stosowanych do kierowców oddelegowanych w sektorze transportu transgranicznego towarów i osób są zawieszone do czasu zakończenia debaty dotyczącej propozycji Komisji Europejskiej w kwestii oddelegowania kierowców w sektorze transportu drogowego na poziomie europejskim.

Zawieszenie stosowania ww. przepisów dla sektora transportu drogowego będzie obowiązywało, aż do chwili transpozycji szczególnych przepisów w tym zakresie do prawa krajowego”.

Źródło: www.koben.pl