Prawo

Francja rezygnuje z opłaty od SIPSI

22 stycznia 2018

Francuskie Ministerstwo Pracy podało oficjalną informację, iż rezygnuje z opłaty SIPSI w wysokości 40 EUR, która miała zostać wprowadzona od każdego delegowanego pracownika począwszy od 1 stycznia 2018 r. Jest to dobra wiadomość dla pracodawców oddelegowujących pracowników do pracy we Francji.

Ministerstwo poinformowało, że „opłata skarbowa SIPSI” zostanie zastąpiona przez nową opłatę, która będzie należna WYŁĄCZNIE od pracodawców, którzy zostali ukarani za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów o oddelegowaniu pracowników do pracy na terytorium Francji.

Celem wprowadzenia nowej opłaty jest wzmocnienie walki z oszustwami w sprawach oddelegowania pracowników. Stosowny dekret zostanie opublikowany jeszcze w styczniu.

Kilka miesięcy temu branżą transportową obiegła wiadomość nt. opłat za SIPSI. Kwota ta miała sięgać aż 40 euro za każdego delegowanego do Francji kierowcę, a według niektórych źródeł, miała zostać pobierana od 1 stycznia 2018 roku.

Opłata, o której mowa, miała dotyczyć każdego pracownika, który zatrudniony jest w firmie mającej siedzibę poza terenem Francji. A wszystko to za sprawą dekretu z 3 maja 2017 r. Rząd francuski oświadczył, że opłaty mają zrekompensować koszty utworzenia i funkcjonowania systemu, który umożliwia zgłaszanie delegowanych pracowników. Data wdrożenia została wówczas wyznaczona na sam początek 2018 r.

Źródło: www.koben.pl