Prawo

Ciężarówki również dla niesłyszących

16 stycznia 2018

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami, zmierzającą do umożliwienia osobom niesłyszącym i niedosłyszącym uzyskiwanie prawa jazdy kategorii C. W Polsce obowiązuje dla kierowców niesłyszących i niedosłyszących zakaz prowadzenia pojazdów większych niż osobowe. Dziennik Rzeczpospolita donosi, że po zmianach osoby te nie będą mogły zostać pozbawione możliwości uzyskania lub wykorzystywania prawa jazdy kat. C.

– Nie ma żadnych dowodów na to, że osoby niesłyszące stwarzają jakiekolwiek zagrożenie dla ruchu drogowego, zwłaszcza, że takie osoby na co dzień jeżdżą samochodami osobowymi – powiedział poseł Sławomir Piechota, reprezentant wnioskodawców. Wprowadzenie takiego pomysłu w życie wymaga nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Chodzi o to, aby częściowa, czy całkowita utrata słuchu nie była przeciwwskazaniem do uzyskania uprawnienia do kierowania, czytamy na łamach portalu L-instruktor.pl.

Instruktorzy pracujący na co dzień z niesłyszącymi przyznają, że połowa dotkniętych taką niepełnosprawnością osób mogłaby z powodzeniem kierować ciężarówką. Zastrzegają jednocześnie, że problemy mogłyby być w przypadku kierowania autobusem, gdzie sprawna komunikacja z pasażerami jest niezbędna. Propozycja zmian w przepisach nie zakłada jednak zezwolenia niesłyszącym ubiegania się o kategorię D, a jedynie o C1 lub C.

Nowe przepisy przewidywałyby także bezpłatne wsparcie tłumacza języka migowego. Dziś udział takiej osoby w egzaminie w praktyce zależy od woli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a ewentualne koszty ponosi zdający. Po zmianach byłoby inaczej. Projekt ma pozytywną opinię Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jeśli wszystko pójdzie po myśli autorów, zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze na początku 2018 r.

Źródła: rp.pl, l-instruktor.pl