Prawo

Zaświadczenia A1 – rozwiązanie problemu coraz bliższe?

15 stycznia 2018

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce podało, iż działania tej organizacji w sprawie ograniczania wydawania przez ZUS zaświadczeń A1 przyniosą oczekiwany efekt. Bez tego dokumentu, przeznaczonego dla obywateli spoza UE zatrudnionych w charakterze kierowców w ruchu międzynarodowym, polskie firmy transportowe mają problem z realizowaniem przewozów.

W piątek 12 stycznia 2018 r. w siedzibie ZUS odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce z prezesem Janem Buczkiem na czele z kierownictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedstawiciele ZUS podkreślali zaangażowanie w tej kwestii zarówno przedstawicieli Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Rozwoju, jak i Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz samych przewoźników. Przypomnieli jednocześnie, że to przedsiębiorcy będą odpowiadać (m.in. karnymi odsetkami i koniecznością wpłaty odpowiedniej kwoty do instytucji zajmujących się świadczeniami socjalnymi w poszczególnych krajach UE), jeśli informacje zawarte w zaświadczeniu A1 nie będą się pokrywać z rzeczywistością.

Prezes Jan Buczek zadeklarował stworzenie odpowiedniej instrukcji o wszelkich konsekwencjach, jakie będzie niosło ze sobą podanie przez przedsiębiorców nieprawdziwej informacji dotyczącej m.in. ośrodka interesów życiowych zatrudnionego kierowcy oraz kwestii legalnego zamieszkania. Być może instrukcja ta powstanie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W spotkaniu ze strony ZUS wzięli także udział członek zarządu Paweł Jaroszek, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek Ewa Kosowska oraz wicedyrektor tego departamentu Beata Zacharjasiewicz, natomiast z ZMPD poza prezesem Janem Buczkiem obecni byli także zastępca dyrektora Departamentu Transportu Piotr Mikiel oraz Alicja Chodorowska.

Źródło: zmpd.pl