Finanse

Nowe stawki płacy minimalnej w 2018

5 stycznia 2018

Początek nowego roku przyniesie następujące zmiany w stawkach płac minimalnych:

1. Francja – podniesienie ogólnej płacy minimalnej z 9,76 euro na 9,88 euro. Zmiana ta spowoduje konieczność podniesienia stawek m.in. dla kierowców pojazdów do 3,5 tony. Tabela stawek obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. we Francji jest dostępna poniżej:

Kategoria Stawka godzinowa (euro)
150M – Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych (grupa 7) 10,06
138M – Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton (grupa 6) 9,88
128M – Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton (grupa 5) 9,88
120M – Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton (grupa 4) 9,88
118M – Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (grupa 3bis) 9,88
Ogólna płaca minimalna 9,88

2. Holandia – dla przedziału wiekowego 22 lata i więcej, który stanowi równocześnie największą grupę wśród kierowców zawodowych, stawka godzinowa zmieniła się z 9,04 na 9,11 euro. Nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. dostępne są w poniższej tabeli:

Wiek 22 i starsi 21 20 19 18
Stawka godzinowa (euro) 9,11 7,74 6,38 5,01 4,33

3. Polska – płaca minimalna w Polsce od 2018 roku będzie obowiązywać w zależności od rodzaju umowy:

  • Umowy o pracę – 2100 zł za miesiąc | Przypominamy, że do płacy minimalnej nie można zaliczać m. in. godzin nadliczbowych oraz dodatków za godziny nocne.
  • Inne umowy – 13,70 zł za godzinę pracy | Przypominamy, że od 2017 roku obowiązuje godzinowa stawka płacy minimalnej którą należy stosować do umów zlecenie oraz tzw. samozatrudnionych.

Źródło: OCRK