Finanse

Polsko-kazachskie rozmowy i porozumienia transportowe

18 grudnia 2017

Usprawnienie i zwiększenie potencjału korytarzy transkaspijskich, współpraca w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych, transportu morskiego i lotniczych technologii oraz inne zagadnienia były tematem posiedzenia polsko-kazachstańskiej Grupy roboczej ds. transportu pod przewodnictwem wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyny Skrzydło oraz wiceministra inwestycji i rozwoju Republiki Kazachstanu Romana Sklyara. Spotkanie odbyło się 12-13 grudnia 2017 r. w Astanie.

– Położenie geograficzne Polski i Kazachstanu oraz potencjał, jaki posiadają nasze kraje, w sposób naturalny wskazują na możliwość współdziałania na rzecz rozwoju korytarzy intermodalnych. Cieszy mnie, że takie działania są już podejmowane przez spółki kolejowe, które współpracują m.in. w ramach Międzynarodowej Transkaspijskiej Trasy Transportowej (TMTM) – powiedziała wiceminister J. Skrzydło. – Ustalenie przez wszystkie podmioty zaangażowane w TMTM stawek przewozowych dla całego przebiegu korytarza jest ważnym krokiem dla utworzenia regularnych przewozów.

Wiceminister stwierdziła też, że Polska docenia to, że Kazachstan rozwija swoją infrastrukturę transportową.

– Gratuluję uruchomienia portu morskiego w Kuryk. Mam nadzieję, że wykorzystując możliwości przeładunkowe tego portu oraz polskiej infrastruktury, będziemy wspólnie rozwijać transport intermodalny trasami transkaspijskimi – podkreśliła wiceminister Skrzydło.

Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie z nawiązania współpracy między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Kazaeronavigatsia (kazachstańską agencją ruchu lotniczego). Podpisany we wrześniu 2017 r. list intencyjny jest istotnym krokiem do rozpoczęcia prac nad systemem zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych (UTM).

– Polska wysoko ocenia stosunki z Kazachstanem w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych. Zacieśnieniu współpracy sprzyjają regularne spotkania Polsko-Kazachstańskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych i duża aktywność przewozowa obu stron – powiedziała wiceminister Skrzydło.

Posiedzenie grupy roboczej jest efektem spotkania ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka i ministra inwestycji i rozwoju Republiki Kazachstanu Zhenissa Kassymbeka, które odbyło się 7 września 2017 r.

źródło: opracowanie własne