Prawo

Ruszył Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

4 grudnia 2017

– Cieszę się, że tu w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego mogę powiedzieć, że Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) został właśnie uruchomiony. Dzięki danym z Rejestru polscy przedsiębiorcy transportowi będą zdecydowanie lepiej traktowani, gdyż zgromadzone informacje pozwolą na bardziej transparentne postępowanie wobec nich przez inne państwa Unii Europejskiej – tymi słowami minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk rozpoczął briefing poświęcony uruchomieniu KREPTD.

4 listopada 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym, która nakładała na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek polegający na utworzeniu KREPTD Pomimo konieczności utworzenia takiego Rejestru do 31 grudnia 2012 roku, wynikającego z prawa unijnego, dopiero obecny parlament doprowadził do uchwalenia nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która wdrażała przepisy określające status KREPTD.

– „Przepisy dotyczące KREPTD weszły w życie dokładnie 30 listopada 2017 r. Rejestr składa się z trzech ewidencji: przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, poważnych naruszeń oraz osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji” – wskazał Szef ITD Alvin Gajadhur.

– „Dobra reputacja jest jednym z zasadniczych warunków do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jest to podstawowe uprawnienie do wejścia na rynek przewozów drogowych. Mechanizm oceny dobrej reputacji jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej” – dodała Renata Rychter, dyrektor generalny GITD.

30 listopada br. uruchomiono usługi na platformie ePUAP, umożliwiające wprowadzanie danych do Rejestru uprawnionym podmiotom. Starostowie, za pośrednictwem dedykowanych formularzy, zaczną przekazywać dane do ewidencji przedsiębiorców, tj. dotyczące wydanych przez nich zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz dane do ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy (w związku z utratą dobrej reputacji). Ponadto, organy które można ująć zbiorczo jako organy kontrolne (m.in. wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, dyrektorzy izb celnych, Główny Inspektor Pracy oraz zarządcy dróg), również za pośrednictwem platformy ePUAP zaczną przekazywać dane do ewidencji poważnych naruszeń. Zgodnie z przepisami ww. organy będą miały czas do 1 marca 2018 r. na przekazanie danych do KREPTD.

Uruchomiono dedykowaną stronę internetową https://kreptd.gitd.gov.pl, za pośrednictwem której każdy zainteresowany podmiot może bezpłatnie uzyskać dostęp do jawnych danych z ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

– „Użytkownicy korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego powinni uzyskać dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD w celu ich weryfikacji, co z kolei będzie miało wpływ na wzmocnienie uczciwej konkurencji na rynku transportu drogowego. Szybki dostęp do aktualnych informacji o przedsiębiorcach z tego sektora gospodarki umożliwi ograniczenie dostępu do rynku nieuczciwym przewoźnikom, co poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego” – podsumował Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Dzięki wdrożeniu KREPTD, Główny Inspektorat Transportu Drogowego i minister właściwy do spraw transportu uzyskają narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki.

Wdrożony przez GITD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to m. in. baza danych przedsiębiorców transportu drogowego, umożliwiająca wymianę gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej. Celem utworzenia KREPTD jest uzyskanie kompletnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego w formie elektronicznej, zapewnienie przestrzegania zasad uczciwej konkurencji na rynku oraz identyfikowanie nieuczciwych przewoźników.

Źródło: GITD