Prawo

UE majstruje w ubezpieczeniach społecznych

29 listopada 2017

Nie tylko rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych i Pakiet mobilności stanowić mogą poważne utrudnienie dla wykonywania pracy przewozowej na europejskich drogach. Nie mniej istotne i groźne są proponowane przez Komisję Europejską przepisy o koordynacji ubezpieczeń społecznych. Regulują one m.in. wydawanie zaświadczeń A1, które dziś kojarzymy głównie z kierowcami z Ukrainy, zatrudnianymi w polskich firmach.

Niestety A1 powoli stają się kluczowym, obok prawa jazdy, dokumentem dla transportu międzynarodowego dla wszystkich kierowców, niezależnie od ich narodowości. Już dziś zaświadczenie A1 jest wymagane od wszystkich pracowników delegowanych do Francji. W przyszłości będzie ono warunkiem delegowania do wszystkich państw UE.

Prace nad zmiana obecnie obowiązujących przepisów, zainicjowane przez KE, a prowadzone obecnie przez Parlament Europejski, Komitet ds. Zatrudnienia, zmierzają do wprowadzenia możliwości podważania wydanych zaświadczeń przez instytucje ubezpieczeniowe państw przyjmujących, choć jest to kompetencja zastrzeżona dla instytucji wysylających (np. polskiego ZUS).

Nie tylko postuluje się pogłębienie procesu kwestionowania wydanych A1 poprzez możliwość prowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego przez zagraniczne instytucje ale nawet dopuszcza się podważanie wydanej A1 gdy instytucja państwa wysyłającego (np. Polski) nie udzieli odpowiedzi na zapytanie państwa obcego w wyznaczonym terminie, np. 5 dni. Podważenie wydanego zaświadczenia A1 oznacza zaś prace nielegalną – tak jakby zaświadczenie A1 nigdy nie było wydane. Ta zaś jest karana wielotysięcznymi grzywnami.

Szczegóły obrad w linku: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20171128-0900-COMMITTEE-EMPL

Opracowała: Joanna Jasiewicz, kancelaria Gide Loyrette Nouel, ZP TLP