Prawo

Od 1 stycznia 2018 r. e-składka, czyli jeden przelew do ZUS

28 listopada 2017

Od 1 stycznia płatnicy ZUS będą opłacali składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będzie można wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Obecnie wypełnianie przelewów jest skomplikowane i pracochłonne. Podajesz DO Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wiele danych, które pomagają urzędnikom zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Są to:

numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie albo fundusz, którego dotyczy wpłata), dane identyfikacyjne płatnika (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego), okres rozliczeniowy (miesiąc i rok) i numer decyzji lub umowy lub tytułu wykonawczego.

Jak opłacisz składki od 1 stycznia

Od 1 stycznia płatnik opłaca składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płaci się za prąd. Na przelewie trzeba będzie wpisać tylko numer rachunku bankowego, czyli numer rachunku składkowego płatnika.

– Wpłatę od razu zaksięgujemy i rozliczymy na Twoim koncie. Każdą Twoją wpłatę podzielimy proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobimy to na podstawie składek z Twojej ostatniej deklaracji rozliczeniowej (przekazanej przez Ciebie albo, utworzonej przez nas, jeśli jesteś zwolniony z jej przekazywania). Podzieloną wpłatę rozliczymy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu – mówi Radosław Milczarski, rzecznik prasowy ZUS.

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego wyślemy Ci listem poleconym. Zaczniemy wysyłać listy do przedsiębiorców od 1 października 2017 r.

Sprawdź czy ZUS ma Twoje dane teleadresowe

Informację o numerze rachunku składkowego ZUS wyśle na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji. Dlatego należy sprawdzić czy na pewno ZUS ma Twoje aktualne dane adresowe.

Indywidualny numer rachunku składkowego …

… składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

ZUS wykorzysta numer NIP, ponieważ jest on identyfikatorem płatnika składek, zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Odroczenie terminu płatności i układ ratalny

Należności, które spłaca się w układzie ratalnym lub z odroczonym terminem płatności składek, należy wpłacać na swój numer rachunku składkowego. Jedną wpłatą opłaca się składkę bieżącą i ratę. Tą wpłatę ZUS rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty.

Należności objęte postępowaniem egzekucyjnym

Należności, które objęte są postępowaniem egzekucyjnym trzeba będzie spłacać tak jak obecnie, na wskazany przez ZUS numer rachunku, który ZUS np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.

Płatności z zagranicy

Każdy płatnik, w tym zagraniczny, otrzyma z ZUS swój numer rachunku składkowego, na który będzie opłacał jednym przelewem należne składki. Numer rachunku składkowego jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego. Pozostałe zasady płatności z zagranicy nie zmienią się.

Żródło: zus.pl