Prawo

Więcej biurokracji przy zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE

27 listopada 2017

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców pomogą od 2018 r. ograniczyć rozmiar szarej strefy, ale przysporzą więcej obowiązków urzędom pracy, agencjom zatrudnienia i pracodawcom. Zmiany mogą odczuć szczególnie mniejsze firmy.

– Dla pracodawców i urzędów pracy będzie na pewno trudniej, dłużej i bardziej zagmatwanie – przewiduje Marzanna Skoczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, która podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przedstawiała nowe zasady zatrudniania cudzoziemców.

A zmieni się sporo, chociaż pracowników z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Armenii, Gruzji i Rosji nadal będzie można zatrudniać według uproszczonej procedury – na oświadczenia, co nadal pozwoli im na pół roku legalnej pracy w Polsce w ciągu 12 miesięcy. Jednak i tutaj będzie więcej biurokracji. Od stycznia zamiast prostej i bezpłatnej rejestracji oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca zostanie wprowadzona procedura wpisów do ewidencji – z terminami i dodatkowymi opłatami (30 zł za oświadczenie o zatrudnieniu jednego pracownika ze Wschodu). Pracodawca będzie też musiał potwierdzić w powiatowym urzędzie pracy, że cudzoziemiec podjął u niego pracę.

źródło: opracowanie własne