Prawo

Ukraina – Polska: ustalono kontyngent zezwoleń na rok 2018

13 listopada 2017

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce informuje na swojej stronie internetowej, że w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Kijowie podczas posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych uzgodniono kontyngent zezwoleń na rok 2018 w wysokości 200 tys.

W tym (po równo dla przewoźników z obydwu krajów):

  • ogólne Euro-1: 20 000
  • ogólne Euro-2: 40 000
  • ogólne Euro-3: 100 000
  • ogólne Euro-4: 19 500
  • ogólne Euro-5: 20 000
  • „portowe” Euro-3 i wyżej: 500

Strony uzgodniły, że zezwolenie „portowe” uprawnia przewoźników obu stron do:

  • przewozu ładunku do/z morskich portów Polski lub Ukrainy z/do terytorium drugiej umawiającej się strony;
  • dowozu ładunków do portów morskich, a w drodze powrotnej do zabrania ładunku z dowolnego miejsca na terytorium drugiej umawiającej się strony do kraju rejestracji pojazdu,
  • przewozu ładunku z kraju rejestracji pojazdu do dowolnego miejsca na terytorium drugiej umawiającej się strony, a następnie przejazdu w stanie próżnym do portu morskiego i zabrania ładunku z portu do państwa rejestracji pojazdu.

Strony potwierdziły wcześniejsze uzgodnienie, że zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych ładunków z danego roku ważne są do dnia 31 stycznia następnego roku. WP

Źródło: ZMPD