Prawo

Zaniepokojenie kontrolami delegowania w Czechach

7 listopada 2017

Do naszej redakcji coraz częściej telefonują polscy przewoźnicy drogowi z zapytaniami o kontrole ich pojazdów w Czechach w związku z rozpoczęciem obowiązywania w tym kraju przepisów o delegowaniu pracowników i płacy minimalnej. Jak donosi związek pracodawców Transporty i Logistyka Polska, organizacja ta zwróciła się do czeskiego Ministerstwa Pracy o ich doprecyzowanie, kogo dotyczą nowe przepisy i jakie warunku powinni spełniać kierowcy oraz właściciele firm transportowych.

Poniżej pełna odpowiedź Ministerstwa Pracy Republiki Czeskiej:

1.przepisy o delegowaniu dotyczą kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, ale nie dotyczą tranzytu na terenie Czech;

2. kierowca/pracownik delegowany powinien posiadać tłumaczenie umowy na język czeski, które jednak nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego;

3. zaleca się również, aby kierowca posiadał przy sobie formularz A1, w celu okazania podczas kontroli, jednak brak formularza A1 nie skutkuje nałożeniem kary, jeżeli pracodawca dostarczy formularz w terminie późniejszym.

Źródło: www.tlp.org.pl